11 Incident specifieke toolboxen
 >  Vervoer accu's in bedrijfswagens
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik bescherm de accupolen altijd af om kortsluiting te voorkomen tijdens het rijden.
Introductie

Het gebruik van accu’s is in deze tijd niet meer weg te denken. Knoopcellen, batterijen, accupacks voor handgereedschap en grote (vaak met vloeistof gevulde) accu’s voor auto’s of groot elektrisch materieel zijn enkele voorbeelden. Gemonteerd in de apparaten waarvoor de accu’s bedoeld zijn betreft het een onderdeel wat doorgaans weinig risico met zich mee brengt. Eenmaal gedemonteerd of losgenomen zijn er een aantal zaken waar men rekening moet houden om het risico op incidenten zo laag mogelijk te houden. Dat verkeerde omgang met accu’s tijdens opslag of transport levensgevaarlijk situaties met zich mee kan brengen, bleek bij het vervoer van een accu in en bedrijfswagen van Heijmans.

Wat is er gebeurd

Een accu wordt onbeschermd en los in de kofferbak van de auto geplaatst. In de kofferbak lag op dat moment ook een metalen trekveer. Door de beweging van de auto is de trekveer op beide accupolen terecht gekomen en heeft kortsluiting veroorzaakt.

Resultaat: Hevige brand in de kofferbak. (zie foto). Gelukkig is er bij de bestuurder geen letsel opgetreden, maar het had anders kunnen aflopen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het grootste risico wat men loopt bij het gebruik, opslag of transport van accu’s is dat er kortsluiting optreedt. In tegenstelling tot elektrische apparaten zijn enkel accu’s op geen enkele manier gezekerd. Treedt er kortsluiting op, dan blijft dit in stand tot dat oorzaak is weggenomen. Kortsluiting gaat gepaard met een enorme warmte ontwikkeling, vonken, spontane ontbranding en zelfs explosie. Ook overbelasting kan dit soort gevolgen hebben. Daarnaast vormt beschadiging ook een risico. Bij beschadiging kan er interne kortsluiting ontstaan of lekkage optreden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Kortsluiting is eenvoudig te voorkomen door accupolen af te schermen. Dit kan je doen doormiddel van een speciaal hiervoor beschermkapje. Doe dit altijd als een accu opgeslagen of vervoerd wordt. Zorg er ook voor dat een accu bij opslag op een stevige ondergrond staat. Vloeistof gevulde accu’s moeten verplicht worden opgeslagen in vloeistofdichte bakken. Bij transport moet je ervoor zorgen dat de accu vaststaat en niet kan bewegen of omvallen. Dit verkleint het risico op beschadiging. Voorkom overbelasting door de accu te gebruiken voor het apparaat waarvoor ze bedoeld zijn en op te laden met de lader die daarvoor geschikt is. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand ontstaan, gebruik dan nooit water als blusmiddel!

Meer informatie over inzameling van lege of defecte accu’s vind je op www.legebatterijen.nl.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.