11 Incident specifieke toolboxen
 >  Voorkom snij incidenten bij bouw- en installatiewerkzaamheden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Zijn wij ons bewust van scherpe delen?
 2. Ik gebruik altijd snijbestendige handschoenen en draag lange mouwen?
 3. Voor dat ik mijn werkzaamheden start doe ik een LMRA?
 4. Benoem 5 scherpe delen!
Introductie

Elk jaar zijn er meerdere ongevallen waarbij medewerkers zich snijden met een mes of tegen scherpe bouw-/installatiedelen  aankomen. Voorbeelden hiervan zijn een medewerker die zijn arm aan een hoeklijn heeft opengehaald en een andere medewerker die met een mes/stanleymes in zijn hand heeft gesneden.

Wat voor letsel komt hiernaar voren?

Het meeste letsel is aan de vingers, handen of armen en soms aan de benen. Veelal zijn de wondjes goed en snel te behandelen. Denk daarbij aan ontsmetten en verbinden van de wond. Echter snijwonden kunnen ook (zeer) ernstig zijn waarbij professionele huls (arts, ziekenhuis) noodzakelijk is. Vaak moet deze wond gehecht worden. Deze laatste categorie brengt veel persoonlijk leed met zich mee en kans op langdurig ziekteverzuim.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de grootste risico’s waarbij je letsel aan je handen en of armen kunt oplopen

 • Het snijden met scherpe messen
 • Het snijden of stoten tegen scherpe voorwerpen zoals:
  • kanalen
  • hoeklijnen
  • kabelgoten
  • draadeinden
  • wandprofiele
  • montagerails
 • Het verwonden aan een stanleymes of soortgelijke messen
 • Het verwonden aan scherpe bouw-/installatiedelen
 • Het verwonden aan splinters en scherven
 • Kans op een infectie
Maatregelen > Wat moet je doen?
Bronmaatregel:

Deze maatregel gaat voor ons werk helaas niet vaak op. In het ontwerp of bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening houden met het niet gebruiken van scherpe onderdelen of ze zodanig aanbrengen dat scherpe delen onscherp afgewerkt worden.

Collectieve maatregel:

Afdekken scherpe delen, werk goed voorbereiden, maak een TRA en tijdelijke algemene goede verlichting aanbrengen.

Individuele maatregel:

Omstandigheden kun je niet altijd bepalen. Wel kun je bepalen hoe je met omstandigheden omgaat. Voer daarom altijd een LMRA uit, stel jezelf de volgende vragen:

 • Is er voldoende verlichting; kan ik alles goed zien en dus ook alle scherpe delen?
 • Zijn alle, in de buurt zijnde, scherpe delen afgedekt?
 • Heb ik het juiste gereedschap?
 • Heb ik de juiste handschoenen? (minimaal snijklasse 3 of C of hoger)
 • Etc. etc.

Indien de gevaren naar jouw mening te groot zijn, begin niet met werken maar overleg met de chef-monteur of uitvoerder  welke extra moeten maatregelen er genomen moeten worden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Snijbestendige handschoenen dragen en als het nodig is bij snijgevaar snijbestendige sleeves (mouwen) dragen.


Tips > Voor meer informatie

Raadplegen van de nieuwe Arbocatalogus Snijden ben je helemaal op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en weet je hoe je gevaren kunt minimaliseren bij het bewerken van materialen.

https://www.arbotechniek.nl/risicos/snijden/​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.