12 Project specifieke toolboxen
 >  Asfaltonderhoud WaterWolfTunnel
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het asfaltonderhoud in de Waterwolftunnel. 

In deze tunnel zal Heijmans het groot onderhoud van het asfalt faciliteren. Onderstaand een indeling van de Tunnel. 

​​​​​​​Belangrijk is dat je aan kunt geven waar je bent, in geval van een incident.

Het WaterWolfTunnel complex:

De tunnel zelf op dit plaatje begint bij nummer 3, de tunnelmond
Loopt vervolgens door tot de open tunnelbak, nummer 4
En vervolgens via de minitunnel, nummer 5, naar de op en afrit midden weg, nummers 6.
Een deel van de wagens zullen verzamelen op het wrakkenterrein, dat is bij nummer 2. Van daaruit kun je via de Fokkerweg naar de tunnel rijden.
Verder hebben we twee dienstgebouwen, Noord en zuid. In principe komen jullie daar niet tenzij dat met je werkgever is afgesproken.

Hoe zat dat ook alweer:
- Twee tunnelbuizen

1 richting schiphol: dat is de linkerbuis en dat noemen we ook wel de oostbuis
1 richting Aalsmeer, dan is de rechterbuis en noemen we ook wel de westbuis
Per tunnelbuis 2 rijstroken, geen vluchtstrook
En tussen de tunnelbuizen is een middentunnelkanaal
Parkeren werkvoertuigen in de tunnel

Je mag op 2 rijstroken tegelijk werken, maar daar zijn wel regels aan verbonden:

Er moet altijd minimaal 30 meter tussenruimte tussen de voertuigen zitten. Zodat bij incidenten of bij noodritten, hulpdiensten slalommend passeren.

Het liefste hebben we dat, wanneer er een hulpdienst door de tunnel moet, iedereen zich naar rijstrook 2 verplaatst, zodat de hulpdienst makkelijker door de tunnel kan (zonder te hoeven slalommen).

Aandachtspunten

Het eerste uur van de afsluiting op vrijdagavond (24 september) gaat Engie de matrixborden testen in tunnel hierdoor kan er een andere signalering boven de weg staan dan je gewend bent. 

Vanwege asfaltwerkzaamheden zullen de ventilatoren mogelijk (op een lage stand) aangezet worden. 
Vanwege werkzaamheden aan het brandblussysteem, is deze gedurende de nacht niet beschikbaar.

Let op!! Hulpdiensten met spoed kunnen de tunnel wel passeren. 

Bij een ongeval meld je dit via de meldkamer van de tunnelbeheerder.  
De tunnel blijft open voor hulpdiensten. Op het moment dat er een hulpdienst door de tunnel moet, wordt dat omgeroepen door de TOP (meldkamer en BHVteam).

 • In de tunnelbuizen rijden we niet tegengesteld (dus ook niet achteruit), vanwege het risico op frontale botsing.
 • Als je in een andere buis moet zijn, kun je omrijden via de Calamiteitendoorsteek aan de zuidkant van de tunnel en van kruispunt Fokkerweg aan de noordkant van de tunnel.
 • Er zijn uitzonderingen voor de vrachtwagens die de laatste vrachten brengen van de deklaag in het tweede weekeinde.​​​​​​​
BHV

Een arbeidsongeval meld je altijd bij een BHV-er op het project. Daarnaast bel je zoals beschreven staat in de Heijmans calamiteitenlijst ook je uitvoerder en de KAM Coordinator. 

Bij een ongeval in de tunnelbuis bel dan 020-6584911. Dit nummer heeft voorrang in de meldkamer van de tunneloperaters.   


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico's voor werken in de WaterWolfTunnel:
- Beperkte zichtbaarheid van de medewerker
- Aanrijdgevaar
- Dampen en gassen die door slechte ventilatie langer blijven hangen

In de tunnelbuizen hangen drie antennes tbv tele communicatie. Deze antennes geven straling af.​​​​​​​

-Wees je daarom bewust dat als je werkzaamheden uit moet voeren in de buurt van de antennes, je zoveel mogelijk 2 meter afstand houd en de duur van de werkzaamheden beperkt.
-Er hangen 3 antennes in elke tunnelbuis. Ze zien eruit zoals getoond op de foto.
-Ze hangen bij de in- en uitgangen en in de minitunnel.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

 • Signalerende veiligheidskleding. Oranje broek en oranje jas (RWS klasse 3).
 • Veiligheidsschoenen
 • Helm
 • Gehoorbescherming

De gedragsregels zijn:

 • Verboden om te roken in dienstgebouwen en werkterrein(en).
 • Verboden om drank- en/of verdovende middelen te gebruiken.
 • Maximum snelheid binnen de afzetting is 30 km p/u. Daar waar gewerkt wordt 15 km p/u.
 • Geen zwaailichten aan in de tunnelbuizen.
 • Motoren voertuigen uit zodra mogelijk (i.v.m. uitlaatgassen).
Overige activiteiten

Tijdens de werkzaamheden (overdag) kunnen de volgende activiteiten ook plaatsvinden: ​​​​​​​

 • Lichtmeting t.b.v. ledverlichting. L20 meter vervangen (+ NO2 en zichtmeter plaatsen). Hiervoor moeten we 1uur met een hoogwerker op de linker rijbaan van de westbuis staan. Aan de noordzijde van de tunnel. Wij zullen kegels plaatsen. Verdringend en vernauwend.
 • Test nieuwe camera’s. 
 • Looprollen vluchtdeuren controleren en 2x dictator plaatsen . Equans zal in de buis een werkgebied creëren met een werkauto en pionnen. Die zullen verplaatsen naar de deur waar de werkactiviteit plaats gaat vinden. Ons verzoek is wel dat wij stapvoets gepasseerd worden door het overige werkverkeer.
  Dit wordt uitgevoerd met 2 man. Ze zullen elkaar in de gaten houden. Dat ze niet zomaar de buis in stappen terwijl er verkeer rijdt. 
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Is er iets onduidelijk vraag na bij je leidinggevende! 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.