12 Project specifieke toolboxen
 >  Aanwezigheid op de werflocatie van Heijmans
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Iedereen die op de werf komt weet wat ie moet doen, doet dit naar eer en geweten en dit is voldoende om gezamenlijk aan alle regels te kunnen voldoen?

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico’s die er zijn bij werkzaamheden uitvoeren, of aanwezigheid op een werflocatie van Heijmans. 

Doel is om de veiligheid van alle medewerkers als ook de bezoekers op de werf te garanderen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanrijdgevaar
 • Te hard rijden
 • Verkeerde afvalscheiding, hierdoor hoge afvoerkosten en belasting milieu
 • Brandgevaar
 • Ontploffing
 • Verkeerde plaats en te lang parkeren
 • Rijden in verkeerde richting
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Laden en lossen door heftrucks/laadkranen/vrachtwagens
 • Werkzaamheden met een bovenloopkraan/portaalkraan
 • Rondvliegende deeltjes in de werkplaatsen door slijpen/lassen/frezen/schuren/draaien
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de regels van de werf
 • Zorg dat vluchtwegen, brandblusmiddelen en EHBO voorzieningen altijd bereikbaar zijn.
 • Meld calamiteit, schade aan gebouw, milieu of materieel, direct via alarmnummer: 073 5436666
 • Stel je op de hoogte waar de verzamelplaats is in geval van calamiteit
 • Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is strikt verboden.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Let op: afval goed scheiden!
 • Roken alleen toegestaan op de daartoe bestemde plaatsen. Niet in de werkplaats
 • Volg bij een alarmsignaal de instructies van bedrijfsverleners (BHV) en/of hulp-/beveiligingsmedewerkers.
 • Volg de juiste rijrichting  
 • Parkeer achteruit in het parkeervak, maximaal 2 uur
Plattegrond van RM3