01 Organisatorische aspecten
 >  Audit veiligheidsladder
Hoe overleef ik een audit op de veiligheidsladder?

Binnen jouw bedrijfsonderdeel is er binnenkort een audit van de veiligheidsladder. Deze wordt uitgevoerd door Aboma. De toolbox geeft info over de audit en wat je kunt verwachten, zodat jij goed voorbereid bent. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

 1. Ik weet wat de veiligheidsladder is
 2. Ik weet wat ik moet doen tijdens de audit
 3. Ik zie tegen de audit op 


Vraag: Welke doelstelling heeft Heijmans ten aanzien van de veiligheidsladder?
Antwoord = trede 4

Waarom een audit op de veiligheidsladder?

We willen naar een proactieve veiligheidscultuur. Bij Heijmans hebben we proactief gedrag beschreven in het GO! kompas. Met behulp van de veiligheidsladder meten we hoe proactief we zijn en wat we nog moeten verbeteren. Dit meetinstrument gebruikt de hele bouwbranche. 

Ladder treden |

De veiligheidsladder bestaat uit meerdere treden. Trede 4 betekent dat we proactief met veiligheid omgaan. Collega’s worden continu aangemoedigd te verbeteren in veiligheid. Iedereen is bewust bezig met veiligheid en pakt zijn verantwoordelijkheid. We nemen initiatief en we spreken elkaar aan op onveilig gedrag. 

Certificering op de veiligheidsladder is sinds 2022 verplicht in de bouw, zie dit filmpje: Filmpje over de VIA (veiligheid in aanbestedingen)

Hoe verloopt een audit?

De audit bestaat uit gesprekken met allerlei collega’s uit ons bedrijf. Er vinden ook observaties plaats waarbij de auditoren ons gedrag bestuderen. 

Voorbeelden van vragen die auditoren kunnen stellen:

 • Wat voor soort toolboxen worden gehouden (worden ze verzonden of zijn ze interactief)?
 • Wat doe je als je een onveilige situatie tegenkomt?
 • Hoe vaak heb jij een onveilige situatie gemeld, en wat is er mee gedaan?
 • Wat komt er uit jouw LMRA’s? Bespreek je die weleens met iemand?
 • Hoe betrek jij de onderaannemer bij jouw werk?
 • Is jou weleens gevraagd of jij nog risico’s ziet op het werk?
 • Ben jij bekend met het GO! programma, en wat betekent dit programma voor jou?
Maatregelen > Wat moet je doen?

De auditoren zullen vooral vragen stellen. Soms ook confronterende vragen. Het enige wat je hoeft te doen, is een eerlijk antwoord geven. 

Tips

 • Check of de omgeving veilig is en alle veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen om bezoek te ontvangen
 • Luister goed naar de vragen en wees eerlijk. Er zijn geen foute antwoorden
 • Noem concrete voorbeelden. Wat jullie als team doen op het gebied van veiligheid. Je kunt dit voorbereiden.
 • Zie je tijdens de audit een onveilige situatie? Los het dan op en/of ga het gesprek erover aan. Je hoeft niet te doen ‘alsof je het niet ziet’

Niet doen

 • Ga niets in scene zetten, het is geen toneelspel
 • Doe geen aannames. Als je het niet weet, zeg dit dan eerlijk of vraag het na.
 • Je mag jouw zorgen zeker uiten. Maar zorg ervoor dat je geen verwijten maakt over collega’s, onderaannemers, leveranciers of opdrachtgevers.
 • Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. De audit gaat over het hele bedrijf. Niet over jou.
Tips > Voorbeelden

Ter inspiratie een paar voorbeelden van proactief gedrag binnen Woningbouw 

 • We praten steeds vaker over veiligheid op de bouwplaats
 • We waarderen een nette bouw met o.a. de schoonste bouwplaats uitreiking 
 • We lopen veiligheidsrondes met externe partijen zoals onderaannemers, om van elkaar te leren. 
 • We delen steeds vaker goede voorbeelden en ‘geleerde lessen’ met elkaar. Via overleggen, op de bouw, nieuwsbrieven en via Yammer 
 • We melden onveilige situaties in de GO! app, zodat we ervan leren.
 • We analyseren de WPI’s op terugkerende thema’s en die pakken we beet om te verbeteren (denk aan breedplaatvloeren)  

Ter inspiratie een aantal uitdagingen binnen Woningbouw 

 • Samenwerken met onderaannemers blijft een uitdaging op gebied van: orde en netheid, PBM’s, en het communiceren met buitenlandse krachten.  
 • Meer complimenten geven. Waardering uitspreken voor goed en veilig gedrag.