01 Organisatorische aspecten
 >  Świadoma obsługa telefonu komórkowego
Discussie > Omów to ze swoimi współpracownikami!

Omów poniższe stwierdzenia ze współpracownikami:

 • W pracy korzystam ze smartfona tylko do obsługi aplikacji GO!App.
 • Telefony w celach prywatnych wykonuję tylko w trakcie przerwy.
 • Jako kierowca poruszającego się pojazdu nie trzymam mobilnych urządzeń elektronicznych (smartfon, tablet itp.).
 • Kiedy korzystam ze smartfona, zawsze stoję lub siedzę w bezpiecznym miejscu.
Wprowadzenie

Korzyści wynikające z wejścia na rynek smartfonów są nam dobrze znane. Właściwie już nie możemy się bez nich obejść. Jedną z zalet jest możliwość kontaktu o każdej porze dnia (roboczego). Niemal oczekuje się, że każdy posiada „komórkę”. Dzwonimy i wysyłamy wiadomości z każdego miejsca; nawet w kabinie maszyny i na placu budowy. Jednak korzystanie ze smartfonów ma też swoje wady.

Korzystanie ze smartfona podczas jazdy i pracy jest niebezpieczne. Podczas jazdy i pracy z maszynami nie powinniśmy się rozpraszać. To mianowicie prowadzi do sytuacji, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo Twoje, Twoich współpracowników i otoczenia (osób trzecich).

W jakich sytuacjach dopuszczone jest korzystanie ze smartfona/telefonu?

 • Zgłaszania wypadków i sytuacji awaryjnych pierwszej odpowiedzialnej osobie oraz poinformowania służb ratunkowych.
 • Zgłaszania usterek maszyn lub sprzętu, które uniemożliwiają kontynuowanie procesu produkcyjnego.
 • Ściągania lub zamawiania materiałów lub surowców, które są przetwarzane na miejscu (np. dostawa zbrojenia, cementu i betonu itd.).
Risico's > Co może się wydarzyć?
 • Jesteś rozproszony w wyniku korzystania ze smartfona i dlatego nie poświęcasz odpowiedniej uwagi na obsługę sprzętu;
 • Podczas wykonywania telefonu może dojść do niebezpiecznej sytuacji, na przykład przez dzwonienie w pobliżu sprzętu;
 • Podczas rozmowy przez telefon możesz znaleźć się w strefie zagrożenia (przemieszczając się podczas dzwonienia);
 • Jeśli dzwonisz do współpracownika, który pracuje przy realizacji swojego zadania, może być on zdekoncentrowany rozmową.
Maatregelen > Co należy zrobić?
 • Stój w miejscu podczas rozmowy przez telefon, aby uniknąć upadku czy potknięcia.
 • Dzwoń z bezpiecznego miejsca.
 • Podczas dzwonienia lub korzystania ze smartfona nie obsługuj żadnych maszyn.
 • Rozmawiaj krótko!
 • Zapytaj osobę, do której dzwonisz, czy może bezpiecznie rozmawiać przez telefon.
 • Wykonuj telefony tylko w celach służbowych (np. w celu ściągnięcia materiałów, zgłoszenia usterek lub incydentów oraz wypadków)
 • Przeprowadzaj rozmowy prywatne w trakcie ustalonego odpoczynku i czasie posiłku.
 • Zabrania się trzymania smartfona w ręce podczas prowadzenia pojazdu!


Uzupełnienie na temat udziału w spotkaniach za pośrednictwem aplikacji Teams podczas znajdowania się w pojeździe:

Udział w spotkaniach za pośrednictwem aplikacji Teams podczas znajdowania się w pojeździe jest niedopuszczalny. Otrzymaliśmy w tej sprawie różne pytania z organizacji. Co jest, a co nie jest dozwolone w kwestii spotkań lub rozmów podczas jazdy?

W przypadku kierowcy:

Tak: rozmowa w trybie głośnomówiącym jeden na jeden.
Nie: połączenie za pomocą aplikacji Teams lub podobnych, jak na przykład Zoom lub WhatsApp. Nawet, gdy wyłączysz połączenie video! W praktyce okazało się, że powoduje to znacznie większe rozproszenie uwagi. Z powodów bezpieczeństwa uważamy to za niedopuszczalne!

Kiedy telefon musi być wyłączony;

Podczas prac o podwyższonym ryzyku (podnoszenie, praca na wysokości itp.) oraz w sytuacjach, w których można narazić na niebezpieczeństwo siebie, innych i ewentualnie otoczenie. Jeśli zasady obowiązujące u zleceniodawcy zabraniają korzystania z telefonów komórkowych. W warunkach, w których można zakłócić pracę urządzeń elektronicznych używając telefonu komórkowego. W środowisku zagrożonym wybuchem, np. rury chemiczne, przestrzeń zamknięta itp.
Tips > Więcej informacji

Obejrzyj filmik!

Obejrzyj filmik, a następnie po zapoznaniu się z nim (i z czasem śmiesznymi obrazkami) zastanów się, czy rozpoznajesz siebie lub innych.

Jeśli filmik się nie wyświetla, skorzystaj z poniższego linku: https://youtu.be/h5lkvQSJiZ4


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.