01 Organisatorische aspecten
 >  Dagstart
Introductie: wat is een dagstart?

Werkzaamheden van Heijmans bevinden zich in hoog risico omgevingen en personele samenstellingen wisselen veelvuldig. Om deze situatie(s) voldoende te beheersen is het belangrijk om elke dag te starten met een afstemmingsmoment tussen medewerkers. Om deze reden besteden we in deze toolboxmeeting aandacht aan het onderwerp 'dagstart'. 

 • De dagstart is een vast afstemmingsmoment aan het begin van een dienst tussen een operationeel leidinggevende en een of meerdere medewerkers. De dagstart kan gedurende de dag ook herhaald worden indien er een nieuwe werkploeg start.
 • Een dagstart is kort. Richttijd: 5-15 minuten. 
 • Het doel van de dagstart is om alle informatie met elkaar te delen die benodigd is om werkzaamheden effectief en veilig uit te kunnen voeren.
Hoe houd je een dagstart

Een dagstart kan op verschillende wijze plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte, de uit te voeren werkzaamheden, de beschikbare ruimte, etc. Hieronder volgt een voorbeeld agenda. Onderstaande dik gedrukte onderdelen moeten in elke dagstart aan bod komen.

1) Check-in. 

    Dit onderdeel van de dagstart bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De aanwezigen leren elkaar kennen. Nieuwe medewerkers worden bijvoorbeeld voorgesteld.
 • De operationeel leidinggevende deelt noemenswaardige mededelingen.
 • De operationeel leidinggevende vraagt de aanwezigen naar omstandigheden die invloed (kunnen) hebben op het functioneren van medewerkers: lief & leed. Bijvoorbeeld eventuele tijdelijke lichamelijke beperkingen. De operationele leidinggevende geeft aan dat dergelijke zaken ook na de dagstart bij hem/haar kenbaar gemaakt kunnen worden. 

2) Terugkijken op gisteren.

Dit onderdeel van de dagstart is interactief. De operationeel leidinggevende is de gespreksleider. De aanwezigen bespreken navolgende punten:

 • Welke werkzaamheden zijn er gisteren uitgevoerd. 
 • Welke gevaren/risico's waren er. 
 • Welke maatregelen waren er getroffen en/of hoe hebben deze maatregelen gewerkt.

3) Vooruitkijken naar vandaag.

Dit onderdeel van de dagstart is ook interactief. De operationeel leidinggevende is de gespreksleider. De aanwezigen bespreken navolgende punten:
 • Welke werkzaamheden worden er vandaag uitgevoerd.
 • Welke gevaren/risico's zijn er. Denk hierbij ook aan weersomstandigheden en raakvlakken onderling en raakvlakken met nevenaannemers & de omgeving. 
 • Welke maatregelen worden er getroffen. Wie treft deze maatregelen?

4) Afsluiting.

De operationeel leidinggevende sluit de dagstart af door gelegenheid te bieden voor het stellen van vragen.


Hulpmiddelen zoals whiteboards of beeldschermen helpen bij het geven van dagstarts. Bijvoorbeeld om schetsen te kunnen maken of een actielijst inzichtelijk te maken.

Een operationeel leidinggevende kan tijdens een dagstart gebruik maken van open, gesloten en controle vragen.​​​​​​​