01 Organisatorische aspecten
 >  Bezpieczeństwo środowiska
Dyskusja > Omów to ze swoimi współpracownikami!

Kwestie do omówienia:

 1. Jak radzisz sobie z tym problemem w swoim środowisku pracy?
 2. Masz świadomość istniejących przepisów/zasad?
 3. Jak się o nich dowiedziałeś(-aś)?
Ilustracja 1: Bezpieczeństwo środowiska, bardzo różnorodne zagadnienia do przeanalizowania!
Wprowadzenie do bezpieczeństwa środowiska

Czynniki środowiskowe mogą w znacznym stopniu wpływać na bezpieczeństwo podczas realizacji, zarządzania/konserwacji lub eksploatacji. Dzięki uwzględnieniu występujących czynników środowiskowych w projekcie, możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka na wczesnym etapie.

Istnieje wiele różnych czynników środowiskowych, z którymi możesz mieć do czynienia przy projekcie. Dotyczy to na przykład:

 • Kabli i przewodów (nad i pod powierzchnią ziemi); 
 • Bezpieczeństwa wody (ochrona przeciwpowodziowa, ilość i jakość wody);
 • Skażonej gleby;
 • Obszarów ochrony środowiska (wody gruntowe, zanieczyszczenie gleby, krajobraz); 
 • Strefy bezpieczeństwa wokół lotnisk, obszarów radarowych, obiektów wojskowych i obiektów będących przedmiotem zainteresowania bezpieczeństwa narodowego;
 • Bezpieczeństwa zewnętrznego firm, zakładów przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych lub infrastruktury (kolejowej); 
 • Wymagań udziałowców.

Zapobieganie i łagodzenie tych płaszczyzn zaczyna się już na etapie projektowania.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Zagrożenia wynikające z czynników środowiskowych mają zróżnicowany charakter: 

 • Obrażenia w wyniku kontaktu z kablem lub uszkodzenia/wybuchu; 
 • Ewakuacja (gaz i materiały niebezpieczne); 
 • Naruszenie bariery wodnej skutkujące zalaniem lub szkodą na wodzie;
 • Zakłócanie siedlisk fauny lub ich uśmiercanie; 
 • Obrażenia w wyniku kontaktu z zanieczyszczoną glebą; 
 • Zagrożenie środowiska (incydenty i katastrofy naturalne).

Jeżeli na etapie projektowania nie uwzględnimy tych zagrożeń w wystarczającym stopniu, istnieje ryzyko, że konieczne będzie podjęcie (kosztownych) dodatkowych działań.

Środki > Co należy zrobić?

Zapobieganie lub zmniejszanie ryzyka wynikającego z obecnych czynników środowiskowych w procesie projektowania rozpoczyna się od dokładnej analizy środowiskowej, której częścią są następujące czynniki środowiskowe. Analiza środowiskowa jest zwykle wykonywana przez specjalistę. Na podstawie tej analizy można zebrać dalsze informacje na temat obecności tych płaszczyzn i zagrożeń pochodzące z rozmaitych dyscyplin i od poszczególnych ekspertów. Nie wszystkie czynniki środowiskowe występują w projektach w równym stopniu. Poniżej opisano najczęściej występujące czynniki środowiskowe.

Kable i przewody
Obecność kabli i przewodów jest oczywistością w ograniczonej przestrzeni jaką dysponuje Holandia. Ryzyko natknięcia się na kable lub przewody jest duże. W zależności od rodzaju kabla lub przewodu pojawiają się takie zagrożenia jak porażenie prądem, wybuch, zalanie itp.
Na podstawie zgłoszenia o pracach ziemnych (zgłoszenia do KLIC) można uzyskać informacje o obecności kabli i przewodów. Zgodnie z przepisami Heijmans i ustawodawstwem, wymagane jest złożenie wniosku o pozwolenie na prace ziemne. W procesie projektowania trzeba rozważyć, czy obecność kabli i przewodów wpływa na efekt końcowy projektu, czy też stanowi ograniczenie w sposobie jego realizacji. Wpływ na ważne kable i przewody może występować poza granicami projektu. Wybór, który ma być dokonany w zakresie przeniesienia lub zabezpieczenia kabla lub przewodu, powinien być dokonany wspólnie z jego właścicielem. Dzięki uwzględnieniu w projekcie sytuacji końcowej wyraźnych i wystarczająco szerokich przebiegów kabli i przewodów, można zmniejszyć ryzyko uszkodzeń skutkujących ewentualnymi obrażeniami. Zabezpieczenie kabli i przewodów w celu uniknięcia ich przeniesienia nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji lub konserwacji. Kable i przewody, które pozostają w projektowanym systemie, po przeniesieniu lub nie, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku obsługi i konserwacji systemu lub same mogą być trudne do utrzymania z zachowaniem ich niezbędnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
​​​​​​​

Ilustracja 2: Niebezpieczne sytuacje z udziałem kabli i przewodów, czasami ich przeniesienie jest bezpieczniejsze

Ograniczenia dotyczące realizacji, takie jak praca pod lub nad kablami wysokiego napięcia, można również zminimalizować już na etapie projektu konstrukcji cywilnych lub użytkowych, wybierając odpowiednią metodę posadowienia. Przy projektowaniu dróg można pomyśleć o materacach gabionowych i podnoszeniu studzienek kanalizacyjnych. Należy przy tym uwzględnić efekty tymczasowe, takie jak osiadanie i drgania spowodowane pracami określonymi przez wybór projektowy.