01 Organisatorische aspecten
 >  Çevre güvenliği
Tartışma > Bu konuyu çalışma arkadaşlarınızla tartışın!

Birbirinizle şu konuları tartışın:

 1. Çalışma ortamında bu sorunla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 2. Bu durum için geçerli olan yasa ve düzenlemeler olduğunu biliyor muydunuz?
 3. Bunu nasıl öğrendiniz?
Şekil 1: Çevre güvenliği: Göz önünde bulundurmamız gereken son derece farklı unsurlar!
Giriş – Çevre güvenliği

Çevresel faktörler; yapım, yönetim/bakım veya kullanım sırasında güvenliği ciddi anlamda etkileyebilir. Tasarım Aşamasında mevcut çevresel faktörlere yeterli özeni göstererek riskleri erken bir safhada ortadan kaldırabilir veya azaltabiliriz.

Tasarım aşamasında karşılaşabileceğiniz birçok çevresel faktör mevcuttur. Örnek vermek gerekirse:

 • Yer üstü ve yer altı kablolar ve boru hatları; 
 • Su güvenliği (su kontrol yapıları, su miktarı ve kalitesi);
 • Toprak kontaminasyonu;
 • Çevre koruma alanları (yer altı suyu, toprak kontaminasyonu, peyzaj); 
 • Havaalanlarının çevresindeki güvenlik bölgeleri, radar tesisatı, askeri nesneler ve ulusal güvenlik amaçlı nesneler;
 • Şirketler; endüstriyel tesisler; tehlikeli maddelerin taşınması; demiryolu ve diğer yapıların harici güvenliği; 
 • Paydaş gereklilikleri.

Bu çalışma alanlarını önlemek ve sınırlandırmak tasarım süreci sırasında başlar.

Riskler > Ne olabilir?

Çevresel faktörlerden kaynaklanan riskler çok çeşitlidir: 

 • Kablolarla temas veya hasar/patlama sebebiyle yaralanma; 
 • Çevre alanın tahliyesi (gaz ve tehlikeli maddeler); 
 • Su kontrol yapısının ihlali sebebiyle sel veya su hasarı;
 • Faunanın tahrip edilmesi veya öldürülmesi; 
 • Toprak kontaminasyonu nedeniyle yaralanma; 
 • Çevrenin tehlikeye girmesi (kazalar ve felaketler).

Tasarım Aşamasında bu riskler yeterli şekilde göz önünde bulundurulmazsa sonrasında ek (yüksek maliyetli) önlemlerin alınması gerekebilir.

Kararlar > Yapmanız gerekenler

Mevcut çevresel faktörlerden kaynaklanan risklerin tasarım sürecinde önlenmesi veya azaltılması, kapsamlı bir çevre analiziyle başlar. Aşağıdaki çevresel faktörler de bu sürecin bir parçasıdır. Çevre analizi genellikle bir uzman tarafından yapılır. Bu analiz temelinde, farklı disiplinlerden ve uzmanlardan, bu çakışma alanlarının ve risklerin varlığına dair ek bilgi alabilirsiniz. Her projede tüm çevresel faktörler yer almak zorunda değildir. En sık görülen çevresel faktörler aşağıda açıklanmıştır.

Kablolar ve boru hatları
Hollanda’daki alanın kısıtlı olduğu göz önünde bulundurulursa, kabloların ve boru hatlarının kullanılması kaçınılmazdır. Kablo ve boru hatlarında çakışma olması ihtimali yüksektir. Kablo veya boru hattı türüne bağlı olarak elektrik çarpması, patlama, su basması vb. riskler mevcuttur.
Kablo ve boru hatlarının varlığına dair bilgiler, kazı raporundan alınabilir (KLIC [kablo ve boru hattı bilgi merkezi] raporu). Heijmans, yürürlükteki yasa ve düzenlemelerin yanı sıra kazı izninin talep edilmesini zorunlu kılar. Tasarım sürecinde, kablo ve boru hatlarının varlığının, tasarımınızın nihai sonucunu etkileyip etkilemediğini ve uygulama yöntemini kısıtlayıp kısıtlamadığını değerlendirmeniz gerekir. Tasarım unsuru, tasarım sınırlarının çok ötesine giden önemli kabloları ve boru hatlarını etkileyebilir. Herhangi bir kabloyu veya boru hattını başka bir yere taşıma veya koruma kararı, o kablo veya boru hattının sahibine danışılarak alınmalıdır. Nihai durumun tasarımına belirgin bir kablo ve boru hattı rotasının yanı sıra yeterli alan ihtiyacı dahil edilerek, hasar ve potansiyel yaralanma riskleri sınırlanabilir. Kablo ve boru hatlarını yeniden yönlendirmemek için korumaya almak, uygulama veya bakım sırasında güvenlik açısından her zaman için ideal çözüm değildir. Tasarlanacak sistemde oldukları yerde kalan kablo ve boru hatları, sistemin yönetim ve bakımı sonucunda hasar görebilir ve bunların bakımı da zor hale gelebilir. Bu da başka güvenlik risklerine yol açar. 
​​​​​​​

Şekil 2: Tehlikeli kablo ve boru hattı durumları; yeniden yönlendirme bazen daha güvenlidir

Yüksek voltajlı iletim hatlarının altında veya üstünde çalışmak gibi uygulama sırasındaki kısıtlamalar, uygun temel yöntemleri seçilerek kamu veya tesis yapılarının tasarımında azaltılabilir. Yol tasarımında bu, kanalizasyon çukurlarının kaldırılmasıyla ilgili olabilir. Tasarımda, geçici etkiler konusu da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin bir tasarım kararının sonucunda, yapılması gereken işin neden olduğu çökme ve titreşim.