01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Wat kan IK doen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb laatst, wat veiligheid betreft, invloed gehad op mijn collega's.
  • Ik heb een ander weleens in gevaar gebracht door een onveilige handeling
  • Ik ben mij altijd bewust van de risico’s die er zijn in mijn omgeving.
Introductie

"Veilig werken" betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Jij kunt helpen om dit risico te verkleinen! Het versterken van je veiligheidsbewustzijn is niet alleen een kwestie van de juiste dingen leren, maar ook door de juiste dingen te DOEN!

Risico's zitten in een klein hoekje. Op kantoor en op de bouwplaats geldt het niet alleen voor jezelf , maar ook voor de bezoekers en omwonenden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Vanuit de Big Six

  • Struikelen;
  • Vallen;
  • Vallende voorwerpen;
  • Stoten tegen voorwerpen die uitsteken;
  • Klem raken;
  • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes.
Rotzooi
Netjes