01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Gezonde werktijden
Introductie

Bespreek de volgende stellingen:

 1. Ik werk het liefst zoveel mogelijk
 2. Ik werk soms meer dan 60 uur in de week / ik werk vaak meer dan 12 uur op een dag
 3. Ik vind dat ik gezond en veilig werk

Het is belangrijk dat iedereen gezond en veilig werkt. Dat betekent ook:

 • Genoeg rust/ontspanning in jouw werkweek
 • Niet teveel uren achter elkaar werken
 • Niet teveel dagen achter elkaar werken

Een hoger inkomen op korte termijn is leuk, ziek zijn op latere leeftijd kost je meer. Houd hiermee rekening.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als we ons niet houden aan gezonde werktijden dan leidt dat tot:

 • Fysieke klachten
 • Op eerdere leeftijd moeten stoppen met werken
 • Burn-out verschijnselen;
 • problemen in je privéleven;
 • meer fouten in het werk en dus meer klachten van Opdrachtgever;
 • minder alertheid en dus kans op ongevallen;

kortom, allemaal niet echt positief.

Gezonde werktijden kan leiden tot minder inkomen op korte termijn maar levert zoveel moois op op lange termijn.

Maatregelen > Wat doet Heijmans?

Binnen Heijmans is veel aandacht voor vitaliteit. We willen een zo gezond en veilig mogelijke omgeving creëren.

 • De planning van onze werkzaamheden passen we aan;
 • In onze scholingsdagen is aandacht voor gezond werken;
 • we zijn in gesprek met medewerkers om oplossingen te bedenken en hierover te praten;
 • we stellen duidelijke regels op over wat werktijd is;
 • We houden rekening met reistijd. Voor diverse collega's is reistijd werktijd!
 • We plannen overnachtingen om reistijd te voorkomen en hiermee ook ongelukken;
 • Bij het goedkeuren van de uren in Muis letten we ook op gezonde werktijden. Bij afwijkingen gaan we met elkaar in gesprek.
Maatregelen > Wat moet jij doen?

We vragen van jou om:

 • je werktijden gezond te houden. Probeer in ieder geval om maximaal 12 uur per dag te werken en minimaal 8 uur rust te houden tussen je werktijden;
 • Zorg voor voldoende rust zodat je weer met nieuwe energie begint aan iedere dag;
 • Spreek elkaar aan op gezonde werktijden en gezond werken.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Wat kunnen we anders doen aan gezonde werktijden?
 • Wat heb je nodig om te werken met gezonde werktijden?
 • Welke afspraken maken jullie?
Tips > Voor meer informatie

Kijk voor de specifieke eisen van de arbeidstijden in de toolbox die hiervoor is

Tips > Voor meer informatie

Vitaliteit,

Lekker in je vel zitten. Dat vinden we bij Heijmans belangrijk. Want een gezonde leefomgeving lukt het best als jezelf vitaal bent. Voor de één is de sleutel naar vitaliteit een gezond lichaam. Voor de ander gaat het meer om de balans tussen werk-privé, omgaan met werkdruk, blijven leren of dit allemaal tegelijkertijd.

Informatie over vitaliteit bij Heijmans vind je op de wegwijzer HRM.

Heijmans gaat voor gezond. Jij ook?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.