02 Bouwplaatsinrichting
 >  AED Automatische Externe Defibrillator
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben op de hoogte waar de dichtstbijzijndste AED is
 • Ik heb een reanimatie/AED cursus gevolgd
 • Ik vind dat er op ieder project een AED aanwezig moet zijn
Introductie

Met behulp van een AED kunnen tegenwoordig niet alleen artsen maar ook jij hulp bieden als er iemand getroffen wordt door een hartstilstand. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

Op steeds meer plaatsen komen AED’s te hangen. Deze worden aangegeven met het standaard ‘AED-pictogram’. In geval van een reanimatie bel je eerst 112 (of laat je bellen) en haal je (of laat je halen) zo snel mogelijk een AED halen.

Jaarlijks overlijden 15.000 mensen in Nederland als gevolg van een plotselinge hartstilstand.

In Nederland mag iedereen als goed burger een AED inzetten als dit nodig is. Ook als je nog nooit een cursus hebt gevolgd. Nederland kent geen wettelijke bezwaren.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de risco's voor een persoon die een ploteslinge hartstoornis heeft:

 • Er is geen AED in de buurt
 • De hulpverlener weet niet waar een AED hangt/beschikbaar is
 • Het defibrilleren (AED en reanimatie) te laat starten
 • Hierdoor bij iedere minuut die verstrijkt zonder te defibrileren de overleveringskans met 10 tot 12% afneemt
 • Zonder een AED de overlevingskans van het slachtoffer erg klein is
Maatregelen > Wat moet je doen?

Binnen 6 minuten moet hulp geboden kunnen worden. Hiemee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Dit betekent dat binnen die tijd je:

 • 112 belt; 
 • start met reanimeren en een AED inzet.

Kan dat niet , dan moet er een AED op de projectlocatie aanwezig zijn.

Er zijn geen sites beschikbaar waar alle AED's op staan. Dit komt doordat deze informatie ook misbruikt wordt. Bel 112 en zij kunnen je verder helpen of burgerhulpverleners inschakelen.

Op de site https://hartslagnu.nl/aed/aeds-in-mijn-omgeving/ en https://www.hartstichting.nl/aed vind je meer informatie

Op de Alarmkaart staat:

 • met een kruisje aangegeven op welke plaats op het project de AED zich bevindt.
 • altijd de naam en adres van de huisars(en) , welke in de buurt van het project praktijk houdt.
Bellen 112
AED en reanimatie inzetten
Ambulance gearriveerd