02 Bouwplaatsinrichting
 >  BHV - Calamiteiten nooduitgang tijdens gebruikersfase/bouwfase
Introductie

In elke organisatie dient een goed ontruimingsplan klaar te liggen dat in werking treedt bij een calamiteit. 

Het is belangrijk dat medewerkers kennis hebben van dit plan en dat ontruimingen met regelmaat worden geoefend. Een ontruiming zal beter verlopen wanneer aanwezigen weten welke route zij moeten volgen. 

Bij eigen medewerkers is dit als het goed is bekend, maar hoe zit het bij veranderingen en tijdelijke wijzigingen zoals bouw- en/of renovatieactiviteiten. Voor alle aanwezigen is het belangrijk dat vluchtroutes goed worden aangegeven en dat vluchtroutes toegankelijk zijn.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Je kunt je wel voorstellen wat er zou gebeuren als er bij jouw werk bijvoorbeeld brand is en je kan niet via de nooduitgangen wegvluchten


Tijdens de bouwactiviteiten kunnen wij rekening houden met de toegankelijkheid van vluchtroutes. 

deze dient aan beide zijde van de nooduitgangen goed begaanbaar te zijn.

Er mag daarom geen opslag of blokkeringen bij de nooduitgangen zijn. zorg dat er altijd voldoende ruimte is om naar en door de nooduitgang veilig en snel te kunnen vluchten.

Zijn er aan de andere zijde van de nooddeuren bouwactiviteiten dan kunnen wij in nood hier gewoon naar toe vluchten. Maar in een normale werksituatie moeten wij voldoen aan de bouwplaats regels die daar aan de andere kant van de deur gelden (bouwplaats)

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat moeten wij gaan doen als wij via de nooduitgangen of andere routes naar deze bouwplaats gaan?

  • Vooraf aanmelden bij de uitvoerder op de bouwplaats (of laat je aanmelden)
  • Gebruik de vereiste PBM's (zie de PBM borden)
  • volg de instructie van de uitvoerder op.
  • Meld je bij de uitvoerder weer af als jij van de bouwplaats naar de fabriek terug gaat. (dit kan fysiek of via een telefonische melding (de productiechef mag dit ook doen)

Het kan ook voorkomen dat door tijdelijke kortdurende werkzaamheden één nooduitgang kortdurend niet bereikbaar is.

Dit word middels een groot kruis op de deur aangegeven en zal de vluchtroute verlichting afgedekt zijn.

Wanneer dit zal gebeuren worden wij in een kort overleg of tijdens de dagstart op de hoogte gebracht door jouw verantwoordelijke.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Moet jij wel eens op de bouwplaats wezen?
  2. Weet jij wie hier de leidinggevende/uitvoerder is?
  3. verwijs jij wel eens iemand door die op de bouwplaats moet wezen?
  4. Heb jij de juiste PBM's?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.