02 Bouwplaatsinrichting
 >  Bouwelektra
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik verzet een elektrische paddenstoel op mijn bouwplaats of zet er één bij.
 • Ik verwissel een stekker van een zaagmachine en haspel vaak zelf.
 • Ik rol mijn haspel niet helemaal af als dit niet nodig is.
Introductie

Elektrische stroom is de energiebron voor licht, beweging, warmte en signalen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Elektrocutie
 • Brandwonden
 • Brandgevaar
 • Ontploffingsgevaar

De meeste gevaren ontstaan door:

 • Aanleggen, aanpassen of uitbreiden van de installatie door gebruikers;
 • Geen of onvoldoende kennis bij gebruikers;
 • Gebruik maken van ondeugdelijk, niet gekeurd of verkeerd materiaal;
 • Onjuiste aanleg van elektrische installaties.

De gevolgen van de stroomdoorgang worden door een zeer groot aantal factoren bepaald, zoals

 • Stroomsterkte;
 • Stroomsoort (Wisselstroom/Gelijkstroom);
 • Omgevingsomstandigheden (klimaat) waarin gewerkt wordt (water, vocht, temperatuur etc.);
 • Kabels op loop en rijpaden, geen afscherming, in het water etc.;
 • Overige bouwplaats inrichting en voorzieningen;
 • Opgerolde kabel van haspels, die werken als een spoel en branden uiteindelijk door.

Wat mag en kan je als bouwplaats medewerker of uitvoerder NIET doen:

 • Hoofdkasten zelf verzetten, deze vallen onder de installatieverantwoordelijkheid van HMB;
 • Aardingspen uit de grond halen en/of verplaatsen;
 • Eindeloos doorlussen van elektrische paddenstoelen;
 • Zelf onderdelen vervangen;
 • Zelf Kabel verlopen maken;
 • Kabels in de loop- of rijpaden leggen, deze raken beschadigd;
 • Kabels of paddenstoelen in het water zetten.
Stroomkabels in het water
Elektrisch handgereedschap stuk
Stroomkast niet in orde

Deze kast, met een kabel vanuit de grond mag je NIET verplaatsen!

Maatregelen > wat moet / mag je WEL doen?
 • De HMB installatieverantwoordelijke inschakelen als de elektrische installatie aangepast of verplaatst moet worden;
 • Bij storingen of uitval van de elektrische installatie altijd contact opnemen met de HMB servicedienst en indien mogelijk zelf visueel controleren wat de mogelijke oorzaak kan zijn;
 • Een enkele paddenstoel bijplaatsen door middel van doorlussen;
 • Haspels en/of kabels altijd geheel afrollen;
 • De uitvoerder heeft de tekening van de elektrische bouwplaats inrichting in zijn bezit en overgedragen gekregen van de HMB installatieverantwoordelijke;
 • Houdt de elektrische installatie schoon, ga geen verspanende of natte spetterende werkzaamheden doen direct naast een paddenstoel en gebruik deze niet als werkbank;
 • Toepassen van gekeurd elektrisch gereedschap;
 • Visueel controleren van elektrisch gereedschap en elektrische installatie voor gebruik op mogelijke zichtbare gebreken.