02 Bouwplaatsinrichting
 >  Fig. 440 Rijdende afzetting op volledige vluchtstrook
Introductie

In de afgelopen jaren is Heijmans op diverse grote projecten geconfronteerd met opmerkingen van, onder andere, Rijkswaterstaat over de veiligheid en werkwijze van het op-en afbouwen van tijdelijke verkeersmaatregelen op auto snelwegen. Deze opmerkingen zijn verwoord in toets verslagen op projecten of in zogenaamde RQI (Rijkswaterstaat Quality Index) audits die door RIjkswaterstaat worden uitgevoerd in het gehele land.

Veiligheid is voor de medewerkers die de verkeersmaategelen plaatsen het allerbelangrijkst, daaom heeft Heijmans er voor gekozen om het oude monteurshandboek van Van der Linden verkeerstechniek nieuw leven in te blazen. Maar dan in een nieuw jasje met een duidelijke afbeeldingen van de uit te voeren stappen. Stap voor stap wordt duidelijk waar de voertuigen / materialen en mensen zich moeten bevinden op dat moment in het proces.

Voorbeelden van aandachtspunten zijn:

  • afstand tussen de botsabsorber en het werkvoertuig;
  • in- / uitsappen uit het voertuig (bots) op de weg;
  • werkwijze van het afslutien van in-/ uitvoegers.

Als basis is gebruik gemaakt van de figuren in de CROW publicatie 96a. Hieraan is toegevoegd de "standaard" werkwijze zoals die door Heijmans wordt voorgestaan.

Het handboek wat bij deze instructie wordt verstrekt is dus geen richtlijn, maar een harde eis, zo plaatst / verwijdert  Heijmans een tijdelijk verkeersmaatregel.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Aanrijdgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Werkzaamheden starten min. 50 meter na het eerste rode kruis;
  • Houd bij aanvang werkzaamheden de werkvoertuigen 50 meter afstand van elkaar;
  • Collega in het werkvoertuig of in de botsabsorber houdt het verkeer in de gaten.