02 Bouwplaatsinrichting
 >  Verkeersregelaar
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

  • Ik weet wanneer ik wel of niet een verkeersregelaar mag inzetten;
  • Ik regel het verkeer zelf, daar heb ik geen verkeersregelaar voor nodig;
  • Zie je collega’s wel eens het verkeer regelen? Spreek je hem/haar hier dan op aan?
  • Als we een verkeersregelaar inzetten dan houden we rekening met de Arbeidshygienische strategie
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de inzet van de verkeersregelaar. Regel het verkeer nooit zelf, laat dit altijd over aan een verkeersregelaar!

  • Verkeersregelaars hebben een opleiding gevolgd om dit werk te mogen doen;
  • Zij hebben dezelfde status als een politieagent;

Een verkeersregelaar heeft een officiële titel/functie vanuit de Wegenverkeerswet. 
Een collega die in het werkvak het werkverkeer aan het regelen hoeft dit niet te zijn.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het inzetten van een verkeersregelaar is niet zonder risico's. Met het inzetten van verkeersregelaars is het de bedoeling om de (werk)omgeving veiliger te maken. We zijn ons nog onvoldoende bewust dat de verkeersregelaar zelf bijzonder veel gevaar kan lopen. Het is dus ook niet toegestaan om zonder een plan verkeersregelaars in te zetten. Het V&G-plan moet dus ook op dit punt informatie geven.

Risico's zijn met name het aanrijdgevaar van de verkeersregelaar en de agressie tegen onze collega's.

Maatregelen > Bronaanpak

We zijn verplicht om bronmaatregelen te nemen om te zorgen dat een verkeersregelaar niet ingezet hoeft te worden. Hierbij kan je denken het volledig afsluiten van een werkvak. Als dit redelijkerwijs mogelijk is dan is dit dus een eis! 

Openbaar verkeer laten kruisen in het werkvak moet ten allen tijde voorkomen worden!

Een verkeersregelaar is dus altijd aanvullend op verkeersmaatregelen en geen vervanging.

Maatregelen > Collectieve maatregelen
  • De verkeerssituatie moet duidelijk zijn voor de weggebruiker en ons werkverkeer. 
  • Zorg ervoor dat de verkeersregelaar mee gedacht heeft en mee kan denken in de juiste verkeersmaatregelen!
  • Zorg ervoor dat de inrichting van het werkvak voor iedereen duidelijk is
  • Agressie is helaas een feit in de werkzaamheden van de verkeersregelaar. Maatregelen om agressie te verminderen is goede communicatie (verwachtingen) naar de weggebruiker. Waren de werkzaamheden bekend, is het goed aan gegeven?