02 Bouwplaatsinrichting
 >  Werken in een afzetting op de (auto)snelweg
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ik zie vaak genoeg dat we in de veiligheidsruimte werken maar het kan gewoon niet anders. 
  2. Verkeersmaatregelen op tekening is iets anders dan het realiseren ervan in de praktijk.
Introductie

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd op de weg. Om veilig te kunnen werken wordt er een deel van de snelweg afgesloten voor het verkeer. Dit afsluiten van de snelweg noemen we een verkeersmaatregel of afzetting.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Aangereden worden

In de afbeeldingen hieronder is aangegeven wat de veiligheidsruimte en de werkruimte is.

De veiligheidsruimte (Afb. 1) is de ruimte tussen het verkeersschildje en het werkvak. Deze moet minimaal 0,6 meter breed zijn.

De veiligheidsruimte (Afb. 2) is de ruimte tussen de actiewagen en de kegels. (130 meter)

De veiligheidsruimte dient te allen tijden vrij te zijn van personen, voertuigen en obstakels.

Afb. 1 Dwarsprofiel
Afb 2. Lengteprofiel
Uitgewerkte voorbeelden


Afb. 3. Afzetting dmv schildjes
Afb. 4. Afzetting dmv kegels
Afb 5. Afzetting dmv stalen barrier