03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Vastzetten lading bij transport
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Ik controleer voor iedere rit of de lading is vast gezet.
  2. Ik controleer voor het rijden de verlichting.
Introductie

Heijmans maakt gebruik van bedrijfsbussen, vrachtwagens met open bak, aanhangers om materialen te vervoeren. Voorafgaand aan het transport dienen de materialen, de lading vast gezet te worden. Dit, om bij een mogelijk ongeval, de schade en/of het letsel zoveel mogelijk te beperken en bij controles boetes te vermijden. In deze toolbox besteden we hier aandacht aan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Algemeen

  • Lading kan gaan schuiven of van het transportmiddel afvallen
  • Letsel en/of schade aan personen en materialen na een incident of ongeval
  • Boetes
Goed of fout. Waarom?
Goed of fout. Waarom?
Toelichting op regelgeving.
Goed of fout. Waarom?