03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Komunikacja z operatorem dźwigu
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Zanim zacznę pracę, sprawdzam, z którego kanału muszę korzystać do komunikacji z operatorem dźwigu;
 • Wiem, że muszę mówić wyraźnie przez krótkofalówkę;
 • Upewniam się, by następnego dnia moi koledzy mieli do dyspozycji w pełni naładowaną krótkofalówkę.
Wprowadzenie

Żurawie wieżowe i żurawie samojezdne są niezbędne do realizacji projektu. Bez dźwigu, nie da się budować. Ważny jest sposób współpracy między operatorem dźwigu i hakowym. Prace dźwigowe prawidłowo mogą zostać wykonane tylko wtedy, gdy wszyscy są czujni. Dotyczy to zarówno operatora dźwigu, jak i hakowego. W tym instruktażu BHP omówimy sposób komunikowania się z operatorem dźwigu za pośrednictwem krótkofalówki. Wydaje się to proste, ale korzystanie z krótkofalówki wymaga więcej uwagi, niż mogłoby się wydawać. Krótkofalówki mogą być używane samodzielnie lub w zestawie z oddzielnym mikrofonem.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Korzystanie z krótkofalówki

Krótkofalówki nie zawsze są używane we właściwy sposób. Może to prowadzić do nieporozumień, które mogą prowadzić do wypadków.

Rozdrażnienie i nieporozumienie

 • Krótkofalówka nie jest włączona;
 • Głośność jest wyciszona;
 • Krótkofalówka nie jest przełączona na właściwy kanał;
 • Trzymanie krótkofalówki zbyt blisko ust podczas rozmowy;
 • Mówienie niewyraźnie;
 • Wykrzykiwanie przez krótkofalówkę (zakłóci to dźwięk, a operator nie usłyszy Cię poprawnie);
 • Mówienie, zanim jeszcze naciśnie się przycisk. Na przykład, jeśli powiesz ZATRZYMAJ OPUSZCZANIE i naciśniesz przycisk nieco za późno, operator usłyszy tylko OPUSZCZANIE;
 • Zakłócający dźwięk otoczenia (przebywając w hałaśliwym miejscu);
 • Pośpiech (gdy jest się zbyt zajętym innymi sprawami).

Należy pamiętać, że jeśli nagle krzyknie się STOP, gdy ładunek jest opuszczany, dźwig nie będzie w stanie natychmiast zatrzymać opuszczania ładunku. 

Silniki dźwigu potrzebują czasu, aby zwolnić. Zanim silniki zatrzymają się, ładunek może obniżyć się o kolejne 6 metrów ze względu na prędkość, z jaką jest obniżany i swój ciężar. Podawać wysokość ładunku w metrach tak, aby operator mógł dostosować prędkość jego opuszczania: „SZEŚĆ METRÓW, PIĘĆ METRÓW, CZTERY METRY, TRZY METRY, DWA METRY, JEDEN METER, PÓŁ METRA, 10 CENTYMETRÓW, STOP”.

Operator nie widzi głębi i dlatego nie jest w stanie oszacować odległości między ładunkiem a podłożem!

Obejrzyj poniższe filmy (w jęz. holenderskim).

Rada > Dodatkowe informacje

Filmy można obejrzeć w przeglądarce Firefox, Chrome, Safari, ale nie działają one w przeglądarce Explorer 11

Środki > Co należy zrobić?
 • Maksymalnie odkręcić pokrętło głośności;
 • Regularnie sprawdzać, czy pokrętło głośności jest odkręcone (na przykład, gdy ponownie rozpoczyna się pracę po przerwie);
 • Przełączyć krótkofalówkę na właściwy kanał (w przypadku, gdy na miejscu pracuje kilka dźwigów, dla dźwigu 1 wybrać kanał 1, a dla dźwigu 2 kanał 2);
 • Najpierw przetestować krótkofalówkę wywołując operatora dźwigu;
 • Dobrze wcisnąć przycisk rozmowy na krótkofalówce;
 • Dać operatorowi czas na odpowiedź;
 • Mówić spokojnie, nie krzyczeć;
 • Nie mówić, jeśli inne osoby już rozmawiają przez krótkofalówkę;
 • Przez cały czas zachować spokój, niech nikt Cię nie pogania;
 • Nie mówić zbyt pośpiesznie;
 • Ostrzeż osoby znajdujące się w pobliżu (tak, aby nie stawały pod ładunkiem);
 • Uważać na hałas z otoczenia. Jeśli jest zbyt głośno, to w miarę możliwości odsunąć się od źródła dźwięku;
 • Zawsze należy mieć krótkofalówkę włączoną. Dzięki temu operator będzie się mógł również skomunikować się z Tobą;
 • Podczas podnoszenia należy skupić się ruchu ładunku. Nie dać się rozproszyć;
 • Nie wyłączać krótkofalówki. Wyłączyć ją dopiero w momencie zdania;
 • Zaraz po zakończeniu pracy włożyć krótkofalówkę do ładowarki (ewentualnie także podczas przerw);
 • Utrzymywać krótkofalówkę w czystości. Jeśli się zabrudzi, może się zdarzyć, że niektóre funkcje nie będą działać poprawnie.

Obejrzyj poniższe filmy (w jęz. holenderskim).

Rada > Für weitere Informationen

Filmy można obejrzeć w przeglądarce Firefox, Chrome, Safari, ale nie działają one w przeglądarce Explorer 11

1 = pokrętło głośności 2 = pokrętło przełączania kanałów