04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Plaatsen van geluidsschermen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Heb je risicovolle momenten meegemaakt tijdens het lossen/plaatsen van geluidsschermen? Wat was daarvan de oorzaak?

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veilig plaatsen van geluidsschermen.

Er gebeuren regelmatig incidenten tijdens hijswerkzaamheden. De last of delen daarvan kunnen naar beneden vallen. Ondanks de ervaring van onze aanpikkers, blijft hijsen een risicovolle activiteit. Bij het lossen, laden en plaatsen van betonnen elementen, zoals geluidsschermen, zijn o.a. de hijsvoorzieningen erg belangrijk.

Hijsvoorzieningen zijn:

 • kettingen
 • staalkabels
 • evenaar
 • hijsframe
 • ankers

De (beton)constructeur/leverancier geven aan welke hijsvoorzieningen moeten worden toegepast. Dit bevestigt de constructeur schriftelijk aan Heijmans. Als Heijmans goedkeurt wordt de productie in de fabriek gestart.

Plaatsen prefab geluidscherm-elementen
Hijsvoorziening juist aangebracht
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij levering:

 • De stelleurs weten niet van de afspraken tussen werkvoorbereiding en uitvoering.
 • Het geleverde betonelement is onvoldoende uitgehard.
 • De geluidsschermen staan zonder wiggen schuin op de bok geplaatst. Hierdoor bestaat de kans dat zij wegschuiven.
 • De geluidsschermen staan opgestapeld in de bok van de vrachtwagen.
 • Of staan niet hellend tegen de bok aangeleund.
 • De hijsvoorzieningen zijn niet in goede staat of niet gekeurd.
 • De instortvoorzieningen (ankers) zijn niet op de juiste plaats aangebracht.
 • Het hijsanker kan niet (helemaal) in de schroefhuls worden gedraaid. 

In alle hierboven vermelde situaties wordt er niet gelost!

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij levering:

 • De stelleur moet op de hoogte zijn van de afspraken tussen uitvoering en leverancier.
 • De productietekening van de geluidsschermen wordt via werkvoorbereiding aan de uitvoering verstrekt. Op deze tekening staat aangegeven welke hijsmiddelen moeten worden toegepast.
 • Als niet duidelijk is welke hijsmiddelen moeten worden toegepast: vraag de uitvoerder om deze informatie.
 • Controleer of de geluidsschermen verticaal (haaks) op de bodem van de bok geplaatst of hellend tegen de bok aangeleund staan. Hierbij worden wiggen gebruikt waarmee schuiven wordt voorkomen.
 • Controleer of de elementen voldoende uitgehard zijn.
 • Controleer of de instortvoorzieningen op de juiste plaats in het element zijn aangebracht. Check de productietekening of raadpleeg de uitvoerder.
 • Controleer of de juiste instortvoorzieningen zijn aangebracht. Check de productietekening of raadpleeg de uitvoerder.
 • De draad van de hijsmiddelen moet afgestemd zijn op de ingestorte draadhuls. Controleer.
 • De hijsvoorzieningen moeten met schroefdraad, als metrisch of ronde draad zijn uitgevoerd.
 • Chauffeur, kraanmachinist en stelleur zijn samen verantwoordelijk voor het lossen.
 • Chauffeur, kraanmachinist en stelleur bepalen of de lading veilig geladen is. Zo niet, dan wordt (na overleg met de uitvoerder) niet gelost!
 • Rekening houden met beplantingsleuf voor klimplanten met zwarte grond. In principe worden inheemse soorten aangeplant. Neem contact op met de ecologen via ecologie@heijmans.nl

Bij lossen/hijsen:

 • De vrachtwagen en hijskraan moeten stabiel en horizontaal staan opgesteld.
 • Het gewicht van elk afzonderlijk te hijsen (deel van het) geluidsscherm staat aangegeven op het element. Zo niet, vraag om deze informatie bij de uitvoerder.
 • De stelleur pikt aan en geeft met hand- en armtekens hijssignalen aan de kraanmachinist.
 • De kraanmachinist waarschuwt de medewerkers wat hij gaat doen. (Toolbox:"Zie je mij zie ik jou")
 • Zorg ervoor dat de last nooit over de hoofden van personen wordt gehesen. (Toolbox: "Aanpikken van lasten")

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.