04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Schoren wanden prefab casco
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Introductie

Geprefabriceerde betonconstructies vormen een onlosmakelijk deel van het bouwproces. Veel uitvoeringsmethoden zijn gebaseerd op een combinatie van een in situ gebouwde betonconstructie met onderdelen van prefab beton. Maar evengoed kan het een volledig geprefabriceerde betonconstructie zijn, gemonteerd en samengesteld tot een monolietconstructie met een eigen detaillerin

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • vallen, struikelen en uitglijden
 • vallen van hoogte
 • elektrisch gereedschap
 • geluid
 • lasrook en straling
 • werken met zware lasten
 • (kwarts) Stof
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • een standaard werkwijze aanhouden conform montage volgorde Heijmans woonconcept
 • er is een standaard planning voor het woonconcept, die zorgt dat ook bij afwijkingen alle stappen geborgd blijven
 • markering van alle schoren die moeten blijven staan op de 2de verdieping met label ''verboden te verwijderen''meerdere talen 
 • een keuring laten uitvoeren na plaatsen van de dak elementen
 • extra aandacht voor goede instructie
 • extra aandacht voor anderstaligen en taalbelemmeringen.


Ankerkeuze

 • aan iedere constructieve verankering moet een berekening ten grondslag liggen.
 • ankerkeuze vindt plaats op basis van een specifieke berekening of mogelijk een afschoor-instructies.
 • variabele die bij de berekening ten grondslag liggen zijn type anker, type wand, type ondergrond en de afmetingen van de wand.

 Instructie

 • naast de keuze voor het juiste anker is ook de manier waarop een anker wordt aangebracht cruciaal voor de kracht die het anker kan opnemen.
 • de leveranciers komen graag langs voor een praktische toolbox, waarbij wordt geoefend met het aanbrengen. middels trekproeven kan hierbij het effect van de juiste montage en ankerkeuze worden getoond.

Kanaalplaten

 • Bij het afschoren naar kanaalplaten een afschooradvies van de constructeur vragen en/of Hilti hierbij betrekken.
 • Ga vooraf na wat de minimale schildikte is van het type kanaalplaatvloer dat wordt gebruikt. Dit kan per vloertype en fabrikant verschillen. 
 • Ga je afschoren naar een kanaalplaatvloer zonder druklaag dan is het gebruik van het HSL-3B anker verboden
 • Bij afschoren naar een kanaalplaat met druklaag vooraf de dikte van de druklaag bepalen en op basis daarvan de juiste ankerlengte bepalen. 
 • Indien extra maatregelen nodig zijn dan een goede instructie geven aan de werknemer die deze extra maatregelen dient uit te voeren. Controleer dit op steekproefbasis. 
 • Bij twijfel het HSL-3B anker niet toepassen en terugvallen op de alternatieven die in de afschoorinstructie zijn opgenomen. Dit vereist dan wel het gebruik van een momentsleutel.
Het HSL-3-B anker (breekkopanker)
Beton schroefanker verboden
Tips > Voor meer informatie

Het schoren van elementen:

 • schoren dienen te worden aangebracht onder een hoek van 45° +/- 10°.
 • de schoren dienen nagenoeg loodrecht op de wand te staan met een afwijking van max. 15°.

Verbinden van elementen:

 • de verbindingen moeten zo snel mogelijk
 • aangebracht respectievelijk afgelast.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.