05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Montagewerkzaamheden op hoogte
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • lk gebruik een ladder alleen waar deze voor bedoeld is; als transportmiddel om van A naar B te komen 
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's aan montagewerkzaamheden op zoals b.v. het (af)monteren van armaturen op lichtmasten. Bij dit soort werkzaamheden wordt er nog vaak gebruik gemaakt van een ladder. De ladder is niet bedoeld om te worden gebruikt als werkplek.

De arbowet heeft als uitgangspunt dat de ladder als werkplek niet is toegestaan wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt. (rolsteiger, hoogwerker, mobiel platform). Ladders zijn vooral bedoeld om op de werkplek te komen, niet om als werkplek te gebruiken. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Valgevaar tijdens werken op een ladder

 • Als je montagewerkzaamheden uitvoert op een ladder,  dan heb je altijd twee handen nodig. Zie foto 1 & 2;
 • Een armatuur is simpelweg niet met één hand te bevestigen of te verwijderen. Je hebt beide handen nodig;
 • Verliezen van je evenwicht (door het gewicht van de armatuur die je meeneemt op de ladder);
 • De risico's om van een ladder te vallen zijn juist erg groot als je op een ladder werkt en je je niet kan vasthouden; 
 • Je mag deze werkzaamheden nooit uitvoeren op een ladder!
 • Werken op een ladder met losse handen;
 • Misstappen op de ladder;
 • Het afbreken van de lichtmast (onder de grond) door roestvorming die de lichtmast onder de grond heeft aangetast. Door corrosie (roestvorming) van het mastdeel onder de grond, kan door het gewicht van de ladder, medewerker en armatuur afbreken.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Maak bij montagewerkzaamheden op hoogte, b.v. het plaatsen van armaturen op lichtmasten (zonder uitzondering!) alleen gebruik van een:

Rolsteiger 

Hoogwerker

Montagetrap

 • Stevige platformtrap om comfortabel en veilig werkzaamheden te kunnen uitoefenen;
 • Inklapbaar;
 • Gemakkelijk verplaatsbaar;

Zet bij deze werkzaamheden altijd het werkgebied af!

Foto 1
Foto 2
Wat is hier niet veilig?
Knik/schaar hoogwerker een goede manier voor montage werkzaamheden op hoogte.