06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Veilig een kabel verwijderen uit de grond
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik spreek altijd mijn collega's aan als ze onveilig werken.

Introductie

Het kan voorkomen dat je in je werk een kabel en/of leiding tegen komt, waarvan je het bestaan niet weet en dat er gevraagd wordt om deze te verwijderen. Het kan zomaar zijn dat deze nog in gebruik/ bedrijf is en dat deze nog onder spanning/ druk staat.

Laat je overtuigen en overtuig jezelf of je de juiste kabel en/of leiding verwijdert. Zorg dat de juiste voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Elektrocutie
 • Elektrische schok
 • verbranding door vlamboog
 • explosie
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorbereiding

 • Opstellen Risico inventarisatie RI&E/ Taak Risico Analyse TRA
 • Zorg voor goed leesbare en juiste tekeningen op het werk.
 • Zorg dat de opdracht klopt met de situatie op de werkplek
 • Laat de Werk Verantwoordelijke (WV) een werkplan opstellen waarin duidelijk is of de kabel en/of leiding die uit de grond moet worden verwijderd geen onderdeel meer is van het in gebruik zijnde netwerk.
 • De Werk Verantwoordelijke zet in zijn werkplan volgens welke Veiligheid Werk Instructies (VWI's) de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
 • De juiste persoon met de benodigde aanwijzing (conform VWI) moet gepland worden voor het werk.

Uitvoering

 • Voer een LMRA uit
 • Zorg dat de werkplek conform tekening of plan afgezet wordt.
 • Let op; alleen diegene met de juiste aanwijzing mag de betreffende VWI uitvoeren.
 • Klopt er iets niet? Heb je twijfels? Begin dan niet met de werkzaamheden. Bel direct de WV
 • Controleer of de te verwijderen kabel/ leiding geen onderdeel meer is van het in gebruik zijnde netwerk, spanningsloos/drukloos.
 • Laat de WV de juiste kabel selecteren. Hij kan dit aantonen met behulp van kabelselectieapparatuur.
 • Volg ook zelf de loop van de kabel
 • Laat toezicht houden op het uit de grond verwijderen van de kabel/ leiding door een bevoegd persoon met de juiste aanwijzing.
 • verwijder de kabel/ leiding, te beginnen bij het vrij liggende einde.
 • Kabellabels zijn geen selectiecriteria, ga er dus nooit automatisch van uit dat het de juiste kabel is. Knip dus nooit een kabel op basis van alléén een kabellabel!
 • Knip een kabel alleen als je de kabel zonder hindernissen en zichtbaar kan volgen tot aan een vrij eind.
 • Heb je twijfels? Begin dan niet met de werkzaamheden. Bel direct de WV
 • Gebruik het juiste gereedschap (hydraulische kabelknipschaar die op afstand bediend wordt door een hydraulische perspomp. Tussen schaar en pomp zit een 7-10 meter lange isolerende slang). 
 • Zorg dat je zelf tijdens knippen buiten gevaarzone blijft (tenminste 5 meter).

​​​​​​​Beëindiging

 • Meld bij de WV dat het werk klaar is
 • Laat je werkplek veilig achter
 • Voer de kabels/ leidingen op de juiste wijze af

Samengevat:
 • Voer alleen werkzaamheden uit waartoe je bevoegd bent (zonder aanwijzing niet knippen).
 • Kabel moet aantoonbaar spanningsloos/ drukloos zijn!
 • Knippen is de veiligste manier!
 • Kabels mogen alleen worden gezaagd buiten de sleuf, als deze geheel buiten de sleuf ligt.
 • Gebruik de hydraulische knipschaar alleen met toestemming van de WV
 • Beschadigt een kabel door werkzaamheden en zijn de aders te zien: Zaag of knip de kabel niet! Neem contact op met de WV.
Tips > Voor meer informatie

Zie ook de volgende toolbox;    >  KLIC verplicht aanwezig!                                                                                      Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.