06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Veilig grondroeren
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

 1. Ik begin pas met grondroerende werkzaamheden als ..........
 2. Als ik schade aan K&L veroorzaak dan ..........
Introductie

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer ondergrondse infra: waterleidingen, datakabels (glasvezel/CAI/telefoon), elektrakabels, gasleidingen, warmtetransportleidingen en riolering. In 2022 zijn er bij grondroerende werkzaamheden binnen Heijmans ruim 600 schades aan K&L gemeld. Om de risico's bij deze ongewenste situaties te verminderen besteden we in deze toolbox aandacht aan het voorkomen van schade aan K&L.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. Letsel door elektrocutie (elektra).
 2. Letsel door een explosie of door contact met vlammen (gas).
 3. Letsel door verdrinking (water).
 4. Letsel door contact met warm water (warmtenet).
 5. Letsel door het activeren van in de bodem aanwezige Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
 6. Letsel door werken in/met verontreinigde grond.
 7. Schade/herstelkosten.
 8. Aantasting van de leveringszekerheid van onze opdrachtgevers.
 9. Reputatieschade voor Heijmans en haar opdrachtgevers.
 10. Boetes.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden wordt personeel op basis van de werkinstructie geïnstrueerd tijdens de startwerkbespreking. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

1) Gebiedsinformatie

 1. Bij machinale grondroerende werkzaamheden moet een actuele KLIC-graafmelding op het werk aanwezig zijn. De KLIC-graafmelding (gebiedsinformatie) moet volledig digitaal voorhanden zijn bij elke machinist/graafploeg.   
 2. De grondroerder moet weten met wie in contact getreden moet worden en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden als er een Eis-voorzorgsmaatregel is gegeven.
 3. Voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden moet de kwaliteit van de bodem bekend zijn (Verontreinigingen, aanwezigheid van NGE, grondwaterstand, samenstelling van de bodem, etc.)

2) Lokaliseren van K&L 

 1. De grondroerder moet voordat hij grond gaat roeren K&L lokaliseren. Dit kan o.a. door middel van een kabelzoeker, proefsleuven, proefgaten of grondradar. Om onbekende netten en afwijkende liggingen voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden inzichtelijk te krijgen moet de gehele graaflocatie voorafgaande aan machinale graafwerkzaamheden onderzocht worden met een kabelzoeker. 
 2. De grondroerder moet gelokaliseerde K&L markeren. Dit kan o.a. door middel van spuitverf.

​​​​​​​3) Zorgvuldig grondroeren

 1. Bij machinaal grondroeren moet er altijd handmatig worden voorgestoken.
 2. Bij een hoog risicoprofiel, bijvoorbeeld als er volgens de KLIC veel K&L dicht bij elkaar liggen, moeten grondzuigtechnieken overwogen worden.   
Wat te doen als je schade aan K&L veroorzaakt of een onbekend net aantreft?
 • Indien er onverhoopt toch schade aan K&L wordt veroorzaakt, of ontdekt, moet dit altijd gemeld worden in de GO! APP. Ook als alleen de mantel is beschadigd.
 • Indien er een onbekend net wordt aangetroffen moet dit ook gemeld worden in de GO! APP. De werkvoorbereiding moet deze afwijkingen melden bij het Kadaster. 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.