06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Werken langs het spoor
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik heb een digitaal veiligheidspaspoort.
Introductie

Werken nabij het spoor is werken in een andere omgeving dan gebruikelijk. Een auto of fietser kan snel uitwijken of remmen als er door werkzaamheden iets gebeurt op weg of fietspad.Een trein kan dit niet. De trein heeft hoge snelheden (140 km/u), een zeer lange remweg (1500 meter) en in een trein zitten veel mensen (260+). Daarnaast hangt er vaak een bovenleiding met hoge spanning (1800V of 25kV). Om de veiligheid van werknemers en passagiers te beschermen zijn er daarom veel “spoorse” regels waaraan gedacht moet worden. De belangrijkste worden in deze toolbox behandeld.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanrijdgevaar:
  • Treinverkeer;
  • Wegverkeer (overgang).
 • Wegschietende voorwerpen:
  • Rondvliegende deeltjes;
  • Voorwerpen onder druk;
  • Voorwerpen die wegwaaien (luchtdruk trein).
 • Valgevaar:
  • Werken aan bovenleiding;
  • Onderhoud aan hoge seinen.
 • Geluid:
  • Gebruik machines en gereedschappen;
  • Omgeving.
 • Weersomstandigheden:
  • Onweer/bliksem
 • Werken aan de bovenleiding:
  • Elektrocutie
Maatregelen > Wat moet je doen?

Bovenleiding:

 • Het is verboden om binnen 1,5 meter van spanning voerende delen te komen, er staat 1800 V of 25 KV op;
 • Als u voor werkzaamheden toch binnen 1,5 meter van spanning voerende delen moet komen dient u afdoende maatregelen tegen elektrocutiegevaar te treffen;
 • Dit is schakelen en aarden volgens een op te stellen aardingsplan door een WV-er (werkverantwoordelijke);
 • Staat de hijskraan of heistelling zodanig opgesteld dat bij omvallen hij de bovenleiding kan raken moet de kraan geaard worden;
 • Er dient dan periodiek een toezicht door EV (Energievoorziening) gehouden te worden om de bovenleiding te beoordelen op elektrocutie gevaar;
 • Bij 1800V gelijkstroom baanvakken moet een minus verbinding met het spoor worden gemaakt en een bodemaarde t.b.v. blikseminslag. Dit kan een geslagen aardpen zijn maar kan ook een stalen buispaal of damwand zijn. Bij 25kV baanvakken (HSL en Betuweroute) is het slaan van een bodemaarde de enige maatregel.

PBM:

 • Gele helm;
 • Geel veiligheidsvest (trein en metro);
 • Veiligheidsschoenen;
 • In het bezit zijn van een Digitaal veiligheidspaspoort (ProRail. De vervoersbedrijven hebben eigen toegangsregelingen waaraan men zal moeten voldoen).

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.