06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Praca przy torach kolejowych
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!

1. Posiadam cyfrowy paszport bezpieczeństwa.

Wprowadzenie

Praca w pobliżu linii kolejowej oznacza pracę w nietypowym środowisku. Jeśli chodzi o roboty drogowe, kierowca lub rowerzysta może szybko skręcić lub zahamować, jeśli cokolwiek stanie się na drodze lub ścieżce rowerowej. Maszynista pociągu nie może. Pociąg jedzie z dużą prędkością (140 km/h), ma bardzo długą drogę hamowania (1500 metrów) i przewozi wiele osób (260+). Dodatkowo, prowadzenie pociągu często wymaga linii wysokiego napięcia (1800 V lub 25 kV). W związku z tym należy wziąć pod uwagę wiele „torowych” zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pasażerom. Najważniejsze zasady na ten temat zostały omówione w niniejszym instruktażu.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Ryzyko kolizji

 • Transport kolejowy
 • Ruch drogowy (przejazd kolejowy)

Wyrzucane przedmioty

 • Latające odpryski
 • Przedmioty pod ciśnieniem
 • Przedmioty zdmuchnięte (przez ciśnienie powietrza pociągu)

Ryzyko upadku

 • Prace na linii napowietrznej
 • Prace konserwacyjne sygnałów wysokich

Hałas

 • Używanie maszyn i narzędzi
 • Środowisko

Warunki pogodowe

 • Porażenie prądem

Linia napowietrzna:

 • Porażenie prądem
Środki > Co należy zrobić?

Linia napowietrzna:

 • Zabrania się przebywania w odległości do 1,5 m od elementów znajdujących się pod napięciem. Wynosi ono 1800 V lub 25 KV.
 • Jeśli zachodzi potrzeba przebywania w odległości mniejszej niż 1,5 metra od elementu znajdującego się pod napięciem w celu przeprowadzenia prac, należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym. 
 • Jest to przełączanie i uziemienie zgodnie z planem uziemienia, który opracowuje kierownik budowy. 
 • Jeżeli dźwig lub wiertnica jest ustawiona w taki sposób, że może uderzyć w linię napowietrzną w przypadku przewrócenia się, musi być uziemiona.
 • W takim przypadku Energievoorziening (zasilanie elektryczne) musi okresowo monitorować sieć trakcyjną, aby ocenić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 • W przypadku odcinków szynowych prądu stałego 1800 V należy wykonać minusowe połączenie z torem kolejowym. Ponadto w przypadku wyładowań atmosferycznych musi być zainstalowany system uziemienia. Może to być bolec uziemiający lub ścianka szczelna. W przypadku odcinków kolejowych 25 KV (HSL i Betuweroute) uziemienie jest jedynym środkiem, który należy zastosować.

Środki ochrony indywidualnej:

 • Żółty kask.
 • Żółta kamizelka odblaskowa/bezpieczeństwa (pociąg i metro).
 • Obuwie ochronne.
 • Być w posiadaniu cyfrowego paszportu bezpieczeństwa (ProRail. Firmy transportowe mają własne przepisy dotyczące dostępu, których należy przestrzegać).

Strefa niebezpieczna

Strefa a Strefa b Strefa c

Odległość do środka torów

Odległość do szyny


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.