07 Machines en gereedschappen
 >  Cirkelzaagmachine (Pools)
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!
  • Uważam, że dodatkowa prowadnica pomocnicza jest niepotrzebna.
  • Ostrzegam moich współpracowników, jeżeli używają piły w niebezpieczny sposób.
  • Odpady od razu wyrzucam do najbliższego pojemnika.
Introductie

Na placu budowy pilarka tarczowa i obrabiarka są niezbędnymi narzędziami.

Służą one do wykonywania następujących prac:

  • skracanie
  • piłowanie wzdłużne
  • klinowanie i
  • cięcie płyt.

Pilarka tarczowa nadaje się do obróbki drewna. Cięcie na przykład płyt tempex jest niebezpieczne i niedozwolone. Do cięcia takich płyt należy używać jednego z przedstawionych poniżej narzędzi z żarnikiem.