08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Fysieke belasting (tillen)
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik roep altijd de hulp in van een collega als ik zware materialen moet tillen.
 2. In de ontwerp,- en werkvoorbereidingsfase kan nog veel verbeterd worden om zwaar tilwerk in de uitvoering te voorkomen.
Introductie

In de bouw wordt vaak zwaar werk verricht. Er worden nog altijd teveel en te zware materialen getild, gedragen, geduwd of getrokken. Lichamelijke overbelasting door zwaar tillen en dragen leidt tot klachten en aandoeningen aan het lichaam (nek, schouders, armen en rug). Bijna de helft van het ziekteverzuim in de bouw wordt door deze klachten veroorzaakt

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Door verkeerd te

 • tillen
 • bukken
 • trekken
 • duwen

kun je een blessure oplopen

Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen tegen overbelasting:

Maatregelen in de ontwerpfase:

 • Hou in het ontwerp van het bouwwerk rekening met het voorkomen van zwaar tilwerk
 • Zorg voor een goede werkvoorbereiding en planning zodat onnodig transport dus onnodig tilwerk, kan worden voorkomen
 • Kies in het ontwerp voor lichte materialen.

Maatregelen in de uitvoering:

 • Probeer handmatig tillen zoveel mogelijk te vermijden
 • Buk en til niet onnodig. Gebruik hulpmiddelen
 • Til niet te zwaar. Vraag collega's om hulp bij zware en grote voorwerpen
 • Houd de last zo dicht mogelijk tegen je lichtaam
 • Voorkom dat je ver moet reiken
 • Leg zware materialen en gereedschappen niet op de grond, maar op werkhoogte neer (als dat kan)
 • Til niet met verdraaide rug. Ga recht voor de last staan en laat je voeten het draaiwerk doen
 • Til rustig en hou je rug zoveel mogelijk recht.
 • Gebruik verticale transportmiddelen om zware bouwmaterialen op hun plek te krijgen
 • Gebruik horizontale transportmiddelen om bouwmaterialen te verplaatsen
 • Maak gebruik van mechanische hulpmiddelen
 • Wissel zwaar werk en minder zwaar werk af

Er zijn naast tilwerkzaamheden nog meer lichamelijke belastende aspecten

 • Werken in een ongezonde houding
 • Zwaar duwen en trekken
 • Trillingen en schokken
 • Kou en vocht
 • Langdurig hetzelfde repeterende werk doen
Tips > Voor meer informatie

Vitaliteit,

Lekker in je vel zitten. Dat vinden we bij Heijmans belangrijk. Want een gezonde leefomgeving lukt het best als jezelf vitaal bent. Voor de één is de sleutel naar vitaliteit een gezond lichaam. Voor de ander gaat het meer om de balans tussen werk-privé, omgaan met werkdruk, blijven leren of dit allemaal tegelijkertijd.

Informatie over vitaliteit bij Heijmans vind je op de wegwijzer HRM.

Heijmans gaat voor gezond. Jij ook?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.