08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Glas en steenwol
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het aanbrengen van glas en steenwol
 • Als de isoleer werkzaamheden gereed zijn ruim ik het materiaal wat over is direct op
 • Bij het opruimen van glas/steenwol gebruik ik voor de restmaterialen een stofzuiger
Introductie

Glas- en steenwol worden vaak gebruikt voor warmte- en geluidsisolatie. In woningen wordt glas- en steenwol toegepast in de spouwen van gevels. Glas- of steenwolplaten of dekens zijn vaak aan één zijde bedekt met een afdeklaag van bijvoorbeeld papier of aluminiumfolie. Soms wordt voor na-isolatie van de spouw glas- of steenwol in de vorm van vlokken gebruikt.


Steenwol

Toepassing Steenwol

 • Vloeren
 • Gevels
 • Hellende daken
 • Platte daken
 • Metalen daken
 • Scheidingswanden
 • Plafonds
 • Zwevende vloeren
 • Installaties en leidingen

Glaswol


Toepassing glaswol

 • Vloeren
 • Gevels
 • Hellende daken
 • Scheidingswanden
 • Plafonds
 • Zwevende vloeren
 • Installaties en leidingen
 • Spouwmuren


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Irritatie door huidcontact met vezels
 • Oogirritatie
 • Irritatie of ontsteking van neusslijmvlies
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bestel materiaal zoveel mogelijk op maat
 • Gebruik bij snijden scherp gereedschap
 • Draag werkkleding met lange mouwen en gebruik een fijnstof masker (FFP3)
 • Gebruik een stofzuiger met hepa filter voor het schoonmaken van de werkplek
 • Voer afval af volgens de lokale voorschriften
 • Ventileer ruimte indien mogelijk
 • Gebruik altijd een veiligheidsbril en handschoenen
 • Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen
Overbodige isolatie