08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Houtstof op de bouwplaats
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ik draag altijd een P3 ademhalingsbeschermingsfilter i.p.v. de afzuiginstallatie. Dat kan toch ook?
  2. Er zijn altijd voldoende stofzakken aanwezig.
Introductie

Houtstof komt vrij bij het zagen, schuren en schaven van hout. De hoeveelheid stof is afhankelijk van het materiaal waarmee werknemers werken. Zo komt bij plaatmateriaal zoals mdf meer stof vrij dan bij multiplex of massief hout.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Stof van hardhout is sinds 1998 in Nederland en Europa geclassificeerd als een kankerverwekkende stof. Voorbeelden van hardhout zijn: beuken, eiken, kersen, noten, mahonie, meranti en teak.of wanneer chemische verbindingen op hout, zoals lijm, verven en impregneermiddelen worden ingeademd.

Het inademen van houtstof kan leiden tot gezondheidsklachten: 

  • last van kuchen
  • verstopt raken van luchtblaasjes, diep in de longen
  • astma veroorzaken

Contact met houtstof kan leiden tot:

  • huidontstekingen
  • jeuk; en andere allergische reacties
ZO HOORT HET: Zonder houtstof
ZO HOORT HET NIET: Houtstof en houtresten.