08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Pył kwarcowy
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!

Wszystkie urządzenia w tym projekcie mają pobieraniu danych i / lub wody, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu (kwarc).

Wprowadzenie

Kwarc znajduje się w piasku oraz w kamieniach naturalnych, a zatem w wielu materiałach budowlanych. Jeżeli materiał zawiera więcej niż 1,5% kwarcu, mówimy o materiałach zawierających kwarc.

Przykładami materiałów o wysokiej zawartości kwarcu są:

 • piaskowce (50-90%)
 • piaskowce wapienne (30-83%)
 • beton komórkowy (12-44%)
 • oraz cegła betonowa (23-40%)

Są one często wykorzystywane w pracy. Kwarc w formie stałej nie jest niebezpieczny.

Jesteśmy narażeni na jego działanie na przykład podczas:

 • wiercenia otworów na potrzeby wstawiania ościeżnic oraz montażu profili do izolacji, przewodów itp.
 • frezowania wyżłobień na potrzeby instalacji przy pomocy frezarki do muru
 • zeszlifowywania fug
 • szlifowania płytek podłogowych i ściennych
 • piaskowania ścian i płytek
 • cięcia szlifierką obrzeży chodnikowych i dachówek
 • nawiercania otworów i wyrzynania betonu
 • ścierania posadzek
 • prowadzenia prac rozbiórkowych budynków
 • robienia zaprawy: wlewania i mieszania produktów
 • czyszczenia: zamiatania, szczotkowania oraz przedmuchiwania przy pomocy sprężonego powietrza
Niet tak
Ale tak
Ale tak
Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • fibroza płucna (pylica)
 • zapalenie płuc
 • rak płuc
Środki > Postępowania Co należy zrobić?

Aby móc w możliwie jak największym stopniu zapobiegać narażeniu pracowników na kontakt z pyłem kwarcowym, firma Heijmans musi wykonywać działania u źródeł zagrożenia. Jeżeli nie jest to możliwe, konieczne jest ograniczanie ryzyka w możliwie jak największym zakresie.

W przypadku naszych pracowników zatrudnionych na placach budów:

 • Należy stosować wyłącznie narzędzia (ręczne) wyposażone w system odsysania pyłu i/lub dopływu wody zapobiegający rozprzestrzenianiu się pyłu (kwarcowego).
 • W przypadku braku tego rodzaju wyposażenia należy zgłosić to natychmiast wykonawcy i omówić z nim, w jaki sposób i kiedy praca może zostać wykonana bez zagrożenia dla zdrowia.
 • Nie należy usuwać z narzędzi elementów chroniących przed pyłem, nawet jeżeli trochę utrudniają one pracę.
 • W przypadku stosowania dopływu wody jako środka chroniącego przed pyłem obowiązkowo należy korzystać ze środków chroniących drogi oddechowe, wyposażonych w filtr p3, gdyż we mgle wodnej mogą znajdować się cząsteczki pyłu, które w ten sposób mogą przedostawać się do płuc.
 • Należy zadbać o zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz o czystość w miejscu pracy.
 • W miarę możliwości należy ustawiać się zgodnie z kierunkiem wiatru.
 • Przed jedzeniem należy myć ręce, a po zakończeniu pracy brać prysznic (należy zadbać o zapewnienie odpowiedniej ilości wody pitnej w miejscu wykonywania pracy).

W przypadku osób zajmujących się przygotowaniem prac/zakupem materiałów/wykonawców;

 • Należy w miarę możliwości wybierać materiały niezawierające kwarcu.
 • Należy w miarę możliwości korzystać z materiałów dostarczonych na wymiar (ograniczać konieczność cięcia na placu budowy).
 • Należy wybierać metody mniej szkodliwe (cięcie zamiast piłowania).
 • Narzędzia (ręczne) należy wyposażyć w elementy chroniące przed pyłem.
 • W przypadku wymiany narzędzi można kupować wyłącznie narzędzia (ręczne) niepowodujące powstawania pyłu.
 • Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości, odkurzając powierzchnie zamiast je zamiatać. Jeżeli odkurzanie nie jest możliwe (na przykład na rusztowaniach lub surowych posadzkach betonowych), a istnieje ryzyko powstawania pyłu, należy sprzątać na mokro.
 • Należy możliwie w jak największym stopniu ograniczać czas kontaktu z pyłem, m.in. poprzez częste zmiany osób na danym stanowisku.
 • Czynności, w trakcie których może uwalniać się pył kwarcowy, należy wykonywać w osobnym pomieszczeniu i zadbać o to, aby różne osoby wykonywały tego rodzaju pracę