08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Ernstig letsel bij vloeistofinjectie
Introductie

Deze toolbox gaat over de risico’s van (giftige) vloeistoffen die in de huid kunnen dringen. Een vloeistof kan in de huid binnendringen via:

 • huidcontact
 • een wondje
 • onder hoge druk

(Giftige) vloeistoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

In deze toolbox spitsen we de aandacht toe op giftige vloeistoffen die onder hoge druk in de huid worden geinjecteerd.

Hoge druk injectie verwondingen komen minder vaak voor dan opname van giftige stoffen via een wondje of via de huid. Het letsel is minder ernstig als een giftige vloeistof via de huid of een wondje je lichaam binnenkomt. Denk maar eens aan een verfverdunner die je gebruikt. Als je in contact komt met hoge vloeistofdrukken (140 tot 700bar) is het letsel veel groter. Als poli-klinische hulp in het ziekenhuis niet snel geboden wordt, kan amputatie het gevolg zijn.


Hydrauliekslangen
Wond als speldeprik
Na chirurgische ingreep van ernstige wond
Risico's > Wat kan er gebeuren?

 We kijken eerst naar de risico's:

Hoge druk injectie verwondingen komen minder vaak voor. Opname van giftige (vloei)stoffen via een wondje of door opname in de huid komen vaker voor. Het letsel is minder ernstig als de vloeistof via de huid of een wondje het lichaam binnenkomt. Als je in contact komt met hoge vloeistofdrukken (140 tot 700bar) is het letsel vele malen groter. Als poli-klinische hulp in het ziekenhuis te laat komt is amputatie noodzakelijk.

Bij welke machines of apparatuur is het risico aanwezig?

Enkele voorbeelden:

 • hydraulische of pneumatische hoge druk apparatuur
 • druktest apparatuur
 • hogedruk spuit/reiniger
 • vijzel pompen
 • hydrauliek slangen op heiblokken

Bij welke werkzaamheden aan hoge druk apparatuur kun je in aanraking komen met vloeistoffen onder hoge druk? Bij:

 • reparaties
 • inspecties
 • bij het aan- of loskoppelen van hogedruk- slangen/leidingen
 • het zoeken naar een lek in een slang
 • tijdens schoonmaakwerkzaamheden met een hogedruk spuit/reiniger

Vloeistoffen onder hoge druk kunnen ook vrijkomen als:

 • slangen beschadigd raken (bekneld, lek raken)
 • scheve koppelingen of defecte koppelingen (slangen kunnen losschieten)