08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Poważne urazy przy zakażeniu płynami
Wprowadzenie

Toolbox ma na celu omówienie ryzyka jakie niesie za sobą praca z urządzeniami pod wysokim ciśnieniem przez co niebezpieczne płyny mogą przedostać się do pod skórę. Taka sytuacja może nastąpić przez: 

 • kontakt skórny
 • przez rane/ rozcięcie lub
 • przez prace z urządzeniami pod wysokim ciśnieniem

(Trujące) płyny mogą spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.W tym toolboxie skupimy się  na trujacych płynnych substancjach które mogą dostać się pod skórę  w czasie pracy z płynami pod ciśnieniem.

Zranienia pod ciśnieniem występują rzadziej niż absorpcja trujacych substancji  przez ranę lub przez skórę. Uraz jest mniej poważny, jeśli trująca ciecz dostanie się do organizmu przez skórę lub ranę np. w takcie pracy z rozpuszczalnikiem.Natomiast szkoda wywolana przez kontakt z  cieczą pod  wysokim ciśnieniem  (140 do 700bar) jest znacznie większa. Jeżeli poszkodowanowanemu nie zostanie udzielona szybka pomoc ambulatoryjna w szpitalu, konsekwencją może być amputacja.

Waz hydrauliczny
Ranka jak od ukllucia szpilka
Po chirurgicznymzabiegu powarznej rany 
Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Wysokociśnieniowe urazy występują rzadziej.

Wchłanianie trujących płynnych substancji przez ranę lup przez skórę występuje częściej, jednak uszczerbek na zdrowiu wywołany w ten sosób jest mniejszy. Jeśli natąpi zranienie przez pracę pod wysokim ciśnieniem (140 do 700bar), uszczerbek na zdrowiu jest znacznie większy. Jak już wspominano, pomoc szpitalna jest niezbędna, jej brak grozi amputacją.

Praca z jakimi maszynami i apatatami niesie za zoba ryzyko?

Kilka przykładów:

 • Sprzęt wysokiego ciśnienia hydraulicznego lub pneumatycznego
 • Sprzęt do wykonywania prób ciśnieniowych
 • Myjki ciśnieniowe / czyszczarki
 • Węże hydrauliczne do młotów
 • Popmy śrubowe

Przy jaki pracach może dojść do „wysokocośniewniowych urazów’’ ?

 • naprawy
 • inspekcje
 • przy przyłączaniu, rozłączaniu urządzeń pod ciśnieniem - węże/ rurociągi
 • podczas szukania przecieków w wężach
 • podczas sprzatania / czyszczenia przy użyciu myjek ciśnieniowych.

Płyny pod wysokim ciśnieniem mogą wyciec gdy:

 • wąż zaostanie uszkodzony (zaplącze się, będzie przeciakał)
 • wykrzywione łączenia bądż zepsute łączenia mogą się rozłączyć