08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Veilig vervoer gascilinders
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik controleer vóór het laden altijd of de afsluiters van de cilinders goed gesloten zijn
 • Ik controleer dat cilinders zijn vastgezet
Introductie

 Gas-wordt gebruikt voor de brandstofvoorziening van materieel en bij lassen en snijden (Co2/ autogeen). Bij vervoer, kan door morsen of lekkage een explosief of brandgevaarlijk mengsel ontstaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Explosiegevaar of brand
 • Overschrijding toegestane hoeveelheid kilogram
 • Beschadiging van cilinder afsluiting
 • Ophoping van gasdampen in laadruimte
 • Uitstroom van restgas uit slangen
 • Onsteking door sigaret of open vuur
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Tijdens laden en lossen NIET roken in of in nabijheid van bus of aanhangwagen
 • Personen en gasflessen in aparte ruimte
 • Zorg voor ventilatie in laadruimte
 • Plaats gasflessen altijd rechtop,geborgd tegen omvallen
 • Controleer of de afsluiters gesloten zijn
 • Koppel slangen tijdig los in de openlucht
Tips > Voor meer informatie


Brandbaar gas. Gevaar voor explosie.
Oxidrend gas. Verhoogt het brandgevaar.
Innert gas.Verstikkingsgevaar.
Giftig gas. Gevaar voor vergiftiging.
Corrosief gas. Kans op chemisch verbranden.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.