08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Prace na zanieczyszczonym gruncie
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Nigdy nie jestem poinformowany o jakości gleby;
 • Czasami widzimy lub wyczuwamy coś podejrzanego, ale nie przerywamy pracy.
Wprowadzenie

Podczas wykonywania prac w zanieczyszczonej glebie ważne jest, aby wszyscy pracujący znali zagrożenia. Należy również wiedzieć, jakie środki zaradcze należy podjąć, jeśli gleba jest skażona. Przed rozpoczęciem prac ziemnych zawsze należy dowiedzieć się jaka jest jakość gleby. Jeśli nie jest to znane, należy przeprowadzić badanie gleby. W firmie Heijmans dział „Bodemspecialismen” (specjalność grunty) oferuje pomoc i doradztwo w tej sprawie. W tym instruktażu BHP omówimy  zagrożenia i oczywiście zasady postępowania.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Narażenie na działanie niebezpiecznych substancji w czasie wykonywania prac w zanieczyszczonej glebie.

Środki > Co należy zrobić?

Skąd wiadomo, że grunt, na którym pracujesz, jest skażony?

Analizując glebę lub poddając ją analizie:

 • Klient zobowiązany jest dostarczyć informacje na temat jakości gleby;
 • Analiza ta może być również wykonana przez firmę Heijmans (Bodemspecialismen);

Jakość gleby jest wyrażana w trzech klasach zanieczyszczenia:

 • Czysty obszar;
 • Klasa podstawowa;
 • Klasy T i F.

Klasa T lub F oznacza, że rodzaj zanieczyszczenia ma tyle poważny charakter, że prace muszą być wykonywane przez jednostkę specjalną Bodemspecialism.

Podstawowe zasady wykonywania prac w (zanieczyszczonej) glebie:

 • Zawsze bezpośrednio po pracy w (zanieczyszczonej) glebie umyć ręce;
 • NIGDY nie wchodzić do kontenera z brudnymi butami i w brudnej odzieży;
 • NIGDY nie siadać w pojeździe w brudnych butach i w brudnej odzieży;
 • W miejscu pracy NIE wolno jeść, pić i palić;
 • Przed jedzeniem zawsze myć ręce.

Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób należy używać środki ochrony indywidualnej i co z nimi zrobić później. Zależy to od stopnia zanieczyszczenia gleby.


Nawet jeśli gleba została poddana analizie, może się zdarzyć, że niespodziewanie napotka się jakieś zanieczyszczenia.

Na przykład:

 • Rurę azbestowo-cementową;
 • Podziemny zbiornik;
 • Składowisko odpadów;
 • Drobne zanieczyszczenia olejem.

W przypadku napotkania niespodziewanie na jakieś skażenie lub stwierdzenia, że gleba jest zanieczyszczona, należy zgłosić to swojemu przełożonemu. Skontaktuje się on z działem „Bodemspecialismen”. W przypadku podejrzenia, że miało się styczność z substancjami niebezpiecznymi, zgłosić należy to swojemu przełożonemu i ASC (Arbo Service Centrum). ASC zapewni, by w ciągu 24 godzin ArboUnie pobrało próbki krwi i moczu.