08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  RELAX! Tips voor minder werkstress
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik geef op tijd aan wanneer de werkdruk voor mij te hoog wordt
 • Is de arbeidsdruk te hoog of goed te verdragen?
 • Spreken jullie ook onder elkaar over irritaties op het werk, vermoeidheid, angst?
 • Bespreek je ze ook met je leidinggevende en/of collega?
 • Verandert er dan iets? Of denk je dat het geen zin heeft om hierover te praten?
Introductie

Lang werken onder hoge druk kan heel ongezond zijn. Stress komt vaak door teveel werk, maar dat hoeft niet. Soms zijn er ook problemen in de privésfeer, een slepend conflict op het werk, een slechte sfeer of een project dat niet lekker loopt.

Houdt de stress lang aan, dan uit zich dat vaak in allerlei vage klachten, zoals:

 • vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • spierpijn
 • ontstekingen of hartkloppingen
 • ongeduldig, onzeker en geïrriteerd.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gedragsmatige klachten:

 • Slaapproblemen
 • Verminderde eetlust
 • Toename medicijngebruik
 • Meer roken en drinken
 • Rusteloosheid
 • Vermijden van bepaalde situaties

Psychologische klachten:

 • Opgejaagd en gespannen gevoel
 • Angstig en onzeker voelen
 • Problemen met concentratie
 • Moeite met beslissingen nemen
 • Depressiviteit

Kunnen ongevallen de oorzaak zijn van “Het werk moet snel af”?

Jazeker, veel ongevallen op het werk komen door het “snel effe iets doen”. Hier zit het gevaar in dat je de risico’s onderschat. Ook komen ongezonde situaties voor als je collega de stofafzuiging vergeet aan te sluiten of je verzuimt je otoplastieken in te doen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun je zelf doen?

Let op signalen van stress. Wees je bewust dat als je meer energie uitgeeft, je ook meer energie moet bijtanken.

Tips:

 • Sla geen pauzes over
 • Organiseer je werk zo goed mogelijk
 • Geef duidelijk je grenzen aan
 • Neem tijd voor herstel
 • Geniet van de leuke dingen in het leven.

Je leidinggevende moet ervoor zorgen dat de werkdruk geen ongezonde vormen aanneemt. Een tijdje flink doorwerken is niet erg, maar maandenlang opboksen tegen een veel te krappe planning kan tot klachten leiden zoals we hierboven gezien hebben. Niet alleen bij jou, maar ook bij je collega’s.

 • Stel je leidinggevende hiervan op de hoogte. Bijvoorbeeld tijdens je ontwikkelgesprek. Dit gesprek is er juist voor bedoeld om aan te geven wat er op de werkvloer goed gaat, maar ook wat er minder goed gaat
 • Trek bij acute problemen tussentijds aan de bel, ook als er sprake is van irritaties op de werkvloer of een onderling conflict
 • Praat er eens met iemand over, zoals je huisarts of maak een afspraak voor het arbospreekuur met de bedrijfsarts.

Over het algemeen geldt: lang met een probleem rondlopen is niet goed voor je gezondheid, het welzijn van je collega’s en voor het bedrijf als geheel. Wat hebben jij en je leidinggevende eraan als je ziek thuis komt te zitten?

Laat je niet beetnemen door een burn-out!

Tips > Voor meer informatie

Je kunt ook de check doen op internet om erachter te komen hoe het staat met jouw werkstress.

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2019/burnoutquiz/?referer=https%3A%2F%2Fwww.arboportaal.nl%2F#/

Werkt de link niet, of start de stresstest niet goed op? Kopieer de link in de webbrowser

Tips > Voor meer informatie

Vitaliteit,

Lekker in je vel zitten. Dat vinden we bij Heijmans belangrijk. Want een gezonde leefomgeving lukt het best als jezelf vitaal bent. Voor de één is de sleutel naar vitaliteit een gezond lichaam. Voor de ander gaat het meer om de balans tussen werk-privé, omgaan met werkdruk, blijven leren of dit allemaal tegelijkertijd.

Informatie over vitaliteit bij Heijmans vind je op de wegwijzer HRM.

Heijmans gaat voor gezond. Jij ook?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.