08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Werken op auto (snel)wegen bij slecht weer
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Vind jij het verantwoord om te starten met de werkzaamheden?
  2. De weggebruiker heeft voldoende zicht.
Introductie

Steeds vaker worden werkzaamheden aan auto(snel)wegen uitgevoerd in de wintermaanden. In deze periode is er een grotere kans op weersomstandigheden die leiden tot verminderd zicht voor de weggebruikers, denk bijvoorbeeld aan regen, mist. Maar ook de temperatuur is een factor die ervoor zorgt dat we extra alert moeten zijn op veranderende omstandigheden op de weg die er toe kunnen leiden dat de werkzaamheden vanuit veiligheidsoverwegingen gestaakt moeten worden of niet kunnen beginnen, denk aan sneeuw of ijzel.

In deze toolbox willen we jullie wijzen op de kaders die opgesteld zijn voor het werken bij slechte weersomstandigheden en wat er moet gebeuren als dit voorkomt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Op de momenten dat de weersomstandigheden veranderen die de zichtbaarheid van de weggebruiker nadelig beïnvloeden bestaat het risico dat zij de geplaatste verkeersmaatregelen en de daarin werkende medewerkers te laat opmerken, waardoor ongevallen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De belangrijkste weersomstandigheden zijn:

  • Hevige, langdurige regenbuien;
  • Mist;
  • Sneeuwval;
  • IJzel / gladheid.
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Als het zicht minder dan 400 meter is, niet starten met de werkzaamheden;
  • Bij sneeuwval, ijzel en gladheid de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beeindigen;
  • Neem contact op met je leidinggevende.
Tips > Voor meer informatie

Het zicht voor de weggebruiker kan in de meeste gevallen gemakkelijk worden gecontroleerd door het aantal hectometerbordjes te tellen die opeenvolgend zichtbaar zijn. Als de zichtbaarheid verslechterd zal de leidinggevende in overleg met de projectleiding en uitvoerder Verkeerstechniek bepalen op welk moment er gestopt gaat worden met de werkzaamheden. Het is op dat moment zaak dat iedereen meewerkt aan een snelle en veilige afronding van de werkzaamheden.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.