Jordy Langens
09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Spaar je handen en vingers
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik weet welk type handschoenen ik nodig heb, voor de verschillende soorten werkzaamheden;
 2. Ik krijg de juiste handschoenen als ik daarom vraag aan mijn leidinggevende
 3. Ik berg mijn handschoenen altijd droog op na mijn werkzaamheden
Introductie

Veel werkzaamheden worden verricht met de hand. Het is daarom niet raar dat verwondingen aan de handen vaak voorkomt.

Incidenten met letsel aan handen en vingers komen nog steeds te vaak voor, zoals:

 • Botbreuken;
 • Kneuzingen;
 • Snijwonden;
 • Brandwonden

Veel van deze verwondingen zijn te voorkomen of te beperken, door de juiste type handschoenen te dragen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de grootste risico’s waarbij je letsel aan je handen en vingers kunt oplopen

 • Het slaan met een hamer;
 • Het snijden aan scherpe voorwerpen;
 • Het verwonden aan splinters en scherven;
 • Het branden aan hete objecten of chemicaliën
Ansell HyFlex 11-840 klasse A
Ansell Hyflex 11-819 Touchscreen klasse A
Ansell Hyflex 11-755 Touchscreen klasse E
Ansell Hyflex 11-939 klasse B
Ansell Hyflex 11-561 klasse C