09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Spaar je handen en vingers
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Op het werk zijn verschillende soorten handschoenen aanwezig
 2. Ik krijg de juiste handschoenen als ik daarom vraag aan mijn leidinggevende
 3. Ik berg mijn handschoenen altijd droog op na mijn werkzaamheden
Introductie

De meeste werkzaamheden verrichten we met de handen. Het is daarom niet verwonderlijk dat handletsel vaak voorkomt.

Incidenten met letsel aan handen en vingers komen nog steeds te vaak voor, zoals:

 • Fracturen
 • Kneuzingen
 • Snijwonden
 • Brandwonden

Sommige verwondingen zijn te voorkomen indien handschoenen worden gedragen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de grootste risico’s waarbij je letsel aan je handen en vingers kunt oplopen

 • Het slaan met een hamer
 • Het snijden aan scherpe voorwerpen
 • Het verwonden aan splinters en scherven
 • Het branden aan hete objecten of chemicaliën
Maatregelen > Wat moet je doen?

Een goede handschoen moet voldoen aan

 • Een goede maat /pas vorm
 • Extra grip

Kies de juiste handschoen bij de werkzaamheden die daarvoor bestemd zijn

 • Draag handschoenen wanneer je met ruwe of scherpe materialen werkt
 • Gebruik rubberen handschoenen wanneer je met chemicaliën, oplosmiddelen of andere stoffen werkt, die de huid kunnen irriteren
 • Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen is de kans groot dat ook je handen tussen de draaiende delen terechtkomen.

Draag altijd handschoenen bij werkzaamheden waar dit verplicht is

Handschoenen met leren palm en een rug van weefsel zijn geschikt voor

 • Hanteren van scherpe, ruwe en smerige voorwerpen
 • Zware bouwwerkzaamheden
 • Hanteren van warme en koude voorwerpen

Handschoenen van textiel

 • Hanteren van lichte voorwerpen en om te voorkomen dat huidvet op het materiaal komt (bijv. armaturen)

Leren handschoenen

 • Lassen en snijden

Rubberen of kunststof handschoenen

 • Agressieve, vervuilde en giftige (vloei-)stoffen

Snijweerstandbestendige handschoenen

 • Scherpe voorwerpen als luchtkanalen en kabelgoot
Werkhandschoen
Lashandschoen
Vlamboog
Gevaarlijke stoffen
Snijwerkzaamheden
Tips > Voor meer informatie

Categorieën CE-markering

Veiligheidshandschoenen zijn op basis van de ernst van het gevaar waartegen de handschoenen moeten beschermen, in te delen in drie risicocategorieën:

 • Categorie 1: bescherming tegen minimaal risico.
 • Categorie 2: bescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snij- en prikgevaar.
 • Categorie 3: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's. Hieronder vallen de meeste chemisch bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit.

 Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.