10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Fauna-Reptielen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Wie of wat leeft er in een berm of talud?

Hazelworm
Zandhagedis, in de droge en zandige bermen
Introductie

Reptielen worden vaak in één adem genoemd met amfibieën, terwijl het hier om twee verschillende diergroepen gaat. Ze worden tot de herpetofauna gerekend, wat betekent: kruipende dieren.Met reptielen heeft Heijmans met veel projecten te maken:  A1/A27 /VOC/ A12 en NMM. 

Reptielen zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming.Reptielen hebben behoefte aan leefgebieden met veel reliëf en een vegetatie met veel structuur en zonnige open plekken.Ook is het van belang dat leefgebieden onderling met elkaar zijn verbonden.

Reptielenbulten ecoduct, A50 Slabroek.