10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Fauna-Reptielen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Wie of wat leeft er in een berm of talud?

Hazelworm (Let op: i.v.m. ziekteoverdracht de dieren niet zomaar oppakken en enkel met handschoenen verplaatsen na overleg met een ecoloog)
Zandhagedis, in de droge en zandige bermen. (Let op: i.v.m. ziekteoverdracht de dieren niet zomaar oppakken en enkel met handschoenen verplaatsen na overleg met een ecoloog)
Introductie

Reptielen worden vaak in één adem genoemd met amfibieën, terwijl het hier om twee verschillende diergroepen gaat. De twee groepen samen worden tot de herpetofauna gerekend, wat betekent: kruipende dieren. In totaal komen in Nederland (excl. het Caribisch deel) zeven reptielen in het wild voor. Dit zijn de adder, gladde slang, hazelworm, levendbarende hagedis, muurhagedis, ringslang en zandhagedis. Hiernaast zijn diverse exoten en enkele dwaalgasten sporadisch aanwezig (met name schildpadden en slangen).

Met reptielen heeft Heijmans in veel projecten te maken: A1/A27 /VOC/A12 en Nationaal Militair Museum (NMM).

Reptielen zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Ze hebben behoefte aan leefgebieden met veel reliëf en een vegetatie met veel structuur en zonnige open plekken. Ook is het van belang dat leefgebieden onderling met elkaar zijn verbonden. Zo komen ze vaak voor in droge heideachtige bermen langs snelwegen zoals bij de A1 of A12, maar ook in het heuvelachtige landschap van de A79.

Reptielenbulten ecoduct, A50 Slabroek.