10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Planten van bomen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik kan een boom nooit te diep planten
  • In elk seizoen kun je een boom planten.
Introductie

Een fout bij het planten van een boom is dat die te diep in de grond wordt geplant of dat die onvoldoende is verankerd

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Boom waait scheef
  • Boom waait om
  • Boom sterft en dient vervangen te worden (inboet).


Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Zorg voor een goede en ruime plantmogelijkheid en houd de plantdiepte van de kwekerij aan
  • Plant in het najaar voor een goede aanslag en ontwikkeling van de boom
  • Tijdens realisatie mogen grondwerkzaamheden niet plaats vinden onder natte weersomstandigheden, langdurige of aanhoudende zware regen en bij sneeuw of bevroren ondergrond
  • Ondersteuning door één of meerdere boompalen of met ondergrondse verankering; bijvoorbeeld ‘bio-based’ als een duurzame bezuiniging. Deze innovatie zorgt ervoor dat er niet onnodig bomen gekapt gaan worden en het kostbare hout behouden blijft of gebruikt gaat worden voor het vervaardigen van duurzame eindproducten.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.