10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Afvalscheiding op de bouwplaats
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Op dit project worden de verschillende afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden in apart bakken of containers.
 2. Iedereen op het project weet welk afval in welke afvalbak of afvalcontainer moet.
Discussie > Of doe gezamenlijk de quiz (helm op - helm af)!

Hieronder staan vragen over afvalscheiding, de deelnemers moeten de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Antwoord A = helm op
Antwoord B = helm af
(de antwoorden staan onderaan deze Toolbox)
Als er na 9 vragen nog geen winnaar is, zijn er nog 2 open vragen. De persoon die het dichtst bij het goede antwoord komt, wint.

 1. Klein Chemisch afval moet apart ingezameld worden, Denk aan verfblikken, PUR bussen etc.
  1. Waar
  2. Niet waar
 2. Wat is de voordeligste afvalstroom?
  1. Hout
  2. Metaal
 3. Metsel- en betonresten mogen in de container
  1. BSA
  2. Puin
 4. Snoeihout mag ook bij hout afval
  1. Waar
  2. Niet waar
 5. Wat is de duurste afvalstroom?
  1. BSA
  2. Restafval
 6. Houten kozijnresten mogen bij het houtafval
  1. Waar
  2. Niet waar
 7. Onze afvalverwerkers maken een afvalbeheersplan voor ons
  1. Waar
  2. Niet waar
 8. Heijmans is de eerste bouwer die eisen stelt aan leveranciers over verpakkingsmateriaal
  1. Waar
  2. Niet waar
 9. Hoeveel ton afval heeft Heijmans in 2021 laten afvoeren?
  1. Ongeveer 25.000 ton
  2. Ongeveer 2.500 ton

 10. OPEN VRAAG 2: Wat is het percentage van verpakkingsmateriaal wat in 2020 vanuit Heijmans gerecycled is?
Introductie

Afval scheiden is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de materialen beter hergebruikt kunnen worden. Dit is een goed voorbeeld van Circulair bouwen; Afval is dé nieuwe grondstof. Naast storten en verbranden is het doel deze materialen een nieuw leven te geven. Dit gaat veel beter als we de verschillende materialen goed scheiden, en het makkelijkst is het om dat meteen bij de bron te doen; dus het moment van weggooien. Zo kunnen bijvoorbeeld stalen kozijnen, plafondplaten en glaswanden ook direct hergebruikt worden. Deze materialen zijn bijvoorbeeld toegepast in de Hive (kantoor Rosmalen).  

Dit zou je op de bouw kunnen merken doordat we minder vaak materialen lijmen en instorten (dat is ook beter los te maken). Ook gebruiken we vaker prefab elementen en wordt door industrialisatie en werkvoorbereiding zo ontworpen dat er precies genoeg materiaal in wordt gekocht voor de bouw, waardoor geen nieuwe materialen meteen afval worden (zoals bijvoorbeeld ook snij-afval). 

Risico's > Nadelen van het niet goed scheiden van afval
 • Extra kosten voor het afvoeren en verwerken van het afval, een BSA container is bijvoorbeeld duurder om af te voeren dan een hout container.
 • Ongescheiden afval kan niet worden hergebruikt en wordt daarom onnodig verbrand of gestort.
 • Er moet extra energie worden verbruikt voor het nascheiden van het afval door de afvalverwerker.
 • De afvalverwerker weigert de afvalbak of brengt extra kosten in rekening voor het nascheiden.
Maatregelen > Hoe kun je het goed doen?

Om te zorgen voor een goede afvalscheiding op de bouwplaats is het belangrijk dat voor aanvang van de werkzaamheden goede afspraken gemaakt worden met de afvalverwerkers. Binnen Heijmans zijn PREZERO en Renewi hiervoor onze voorkeursleveranciers. In het raamcontract met deze partijen is vastgelegd dat zij ons, vrij van extra kosten, bouwplaatsbegeleiding aanbieden. Bouwplaatsbegeleiding betekent dat een bouwplaatsbegeleider van PREZERO of Renewi samen met de Uitvoerder een afvalbeheerplan gaat maken voor het project. In dit plan staat:

 • Een inschatting van de hoeveelheden afvalstromen die vrij gaan komen.
  >> Dit kan deels op basis van de gegevens uit de calculatie worden gedaan.
 • Welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld en afgevoerd.
  >> Een maximaal haalbare afvalscheiding is hierbij het doel.
 • Welke afvalbakken en/of containers er kunnen worden geplaatst.
  >> Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van het project en de beschikbare ruimte op de bouwplaats voor het plaatsen van afvalbakken en -containers.
 • Hoe vaak de afvalbakken en containers moeten worden geledigd.
  >> Een optimale beladingsgraad en beperkt aantal transportbewegingen is hierbij het doel.
 • Een inschatting van de kosten die nodig zijn voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van de afvalstoffen.
  >> Voor veel afvalstromen worden jaarlijkse tarieven gehanteerd. Deze zijn op te vragen bij Inkoop.
 • Aanvullende bijzondere afspraken over scheiden afvalstromen.
  >> Op verzoek kan de afvalverwerker projectspecifieke rapportages maken zodat je tijdens de uitvoering het project het scheidingspercentage kan monitoren.

Tijdens de uitvoering
Het is belangrijk dat alle medewerkers op de bouwplaats het juiste afval in de juiste bak gooien. Zit er bijvoorbeeld toch plastic in de houtcontainer dan kan de afvalverwerker de vracht aan de poort weigeren of rekent hij voor de acceptatie hiervan een duurder tarief. Help elkaar daarom om ervoor te zorgen dat afvalscheiding op een goede manier gebeurd.