11 Incident specifieke toolboxen
 >  Contact met vallende voorwerpen
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat zes belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG SIX. We willen deze BIG SIX onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog te voorkomen. Eén van de BIG SIX is "Contact met vallende voorwerpen". Wat wordt hieronder verstaan?

Het vallen van:

 • voorwerpen;
 • materialen zoals puin;
 • gereedschap van een steiger en ladder etc;
 • lasten die tijdens het hijsen naar beneden vallen.

Het komt nogal eens voor dat een ongeval plaatsvindt door vallende voorwerpen. Voorbeelden van activiteiten waarbij je in contact kunt komen met vallende voorwerpen zijn:

 • Bij het vervoeren of verplaatsen van een voorwerp;
 • Bij het laden of lossen van een vrachtwagen;
 • Bij bouw- en/of sloopwerkzaamheden;
 • Vallen van een last uit de kraan;
 • ………

Ernst van het ongeval

Het komt vaak voor dat er bij Heijmans een ongeval plaats vindt door een vallende voorwerp. De meest voorkomende plaats van het letsel hierbij is de voet, denk hierbij aan botbreuken en kneuzingen.

Brainstormen

Eigen ervaringen:

 • Heb jij eigen ervaringen met het (bijna) contact met vallende voorwerpen? Hoe is dit gegaan?
 • Wat heb je er van geleerd, hoe had dit kunnen worden voorkomen?
 • Wat is er verandert om herhaling te voorkomen?

Voorbeeld van een ongeval

Tijdens het lossen van een zwaar voorwerp is deze op de voet van een medewerker gevallen, hierbij heeft hij/zij zijn middenvoetsbeentje gebroken.

De vragen hierbij zijn:

Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?

 • Denk hierbij aan onveilig handelen/onveilig gedrag.

Hoe had dit ongeval kunnen voorkomen?

 • Welk veilig gedrag / veilig handelen
 • Verbeteracties / maatregelen
 • Hulpmiddelen
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Hieronder staan activiteiten waarbij je in contact kunt komen met vallende voorwerpen:

 • bij het vervoeren of verplaatsen van een voorwerp;
 • bij het laden of lossen van een vrachtwagen;
 • bij bouw,- en sloopwerkzaamheden;
 • vallen van een last uit de kraan (bijv. wapeningskorf;
 • tijdens het werken op een niet goed geborgde ladder;
 • het naar beneden schuiven van materialen;
 • verplaatsen van bouwhek: betonnen voet van bouwhek valt op voet;
 • bij het werken in de sleuf of bouwput (materialen over de rand naar beneden vallen);
 • materialen die van de steiger naar beneden vallen

Verlenghaspel valt in sleuf

Medewerker was onderin de sleuf liggend op zijn zij de onderkant van de flens aan het schoonmaken. De kraanmachinist ruimde een verlenghaspel op, waarbij hij een klinker (straatsteen) meetrok, zodat deze in de sleuf viel. Hierbij kwam deze op de schouder en het hoofd van de medewerker in de sleuf terecht. Hij heeft hier een blauwe plek en schaafwond rond zijn oor hierbij opgelopen.

Wapeningskorf valt uit kraan

Bij het hijsen is de klepveer gebroken waardoor de hijshaak is losgekomen van de aan te brengen wapeningskorf. Deze is tijdens het hijsen losgeraakt en naar beneden gevallen. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De heibaas was op dat moment van het ongeluk in de manbak.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Maak een foto van de situatie met de GO! APP;
 • neem direct actie door de onveilige situatie (indien mogelijk) op te lossen;
 • spreek de betrokken medewerker(s) aan;
 • neem direct persoonlijk contact op met de uitvoerder en meld hem de situatie;
 • maak een foto van de verholpen onveilige situatie (indien opgelost);
 • Met de GO! APP verstuur ik de melding
 • Ik krijg een e-mail als ontvangstbevestiging;
 • Na het versturen van de melding van de onveilige situatie ontvangt je direct leidinggevende (van Heijmans) direct een e-mail bericht van de melding. Hij/zij kan direct maatregelen treffen als de onveilige situatie niet direct door de melder kon worden verholpen.
 • Ik ontvang een e-mail waarin staat wat je direct leidinggevende (uitvoerder) met mijn melding heeft gedaan. Indien de situatie is opgelost kan de melding worden afgesloten. Je ontvangt als melder van de onveilige situatie hierover een e-mailbericht.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Invulformulier brainstormsessie

Soort activiteiten:

Vb.: “Tijdens het lossen van een afsluiter is deze op de voet van een medewerker gevallen, hierbij heeft hij/zij zijn middenvoetsbeentje gebroken.”


Voorbeeld ongeval à “Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?”:

“Onveilig handelen / onveilig gedrag?”Voorbeeld ongeval à “Hoe had dit ongeval kunnen voorkomen?”:

Uit onderzoek van jouw collega’s is de volgende maatregel gekomen:

 • “Centrale & eenduidige aanwijzingen naar de machinist door een signaalman.”

Kun je nog andere verbeteracties / maatregelen bedenken? Vul deze hier in.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.