11 Incident specifieke toolboxen
 >  Drijfzand
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • In drijfzand kan je verdrinken.
  • Drijfzand kom ik nooit tegen in mijn werk.
  • Heb je ooit met drijfzand te maken gehad?
Introductie

Deze toolbox gaat over drjfzand

Wat is drijfzand? Drijfzand is een losse zandlaag die volledig verzadigd is met water. Dit komt met name voor in geroerde grond bij een hoge grondwaterstand of na (extreme) regenval. Hierdoor wordt het zand ‘vloeibaar’ en kan je er in wegzakken. Proeven tonen aan dat een slachtoffer maximaal tot aan zijn middel kan wegzakken. Het zand wordt net water en de dichtheid ervan is hoger dan van een menselijk lichaam. Als je wegzakt blijf je drijven. Het risico om te verdrinken is minimaal

Proefopstelling drijfzand (1)
Proefopstelling drijfzand (2)