11 Incident specifieke toolboxen
 >  Risico's van het dragen van een draagkoord achter het stuur
Discussie > Bespreek het met je collega’s
  • Heb je ooit nagedacht over de risico’s met betrekking tot het dragen van een draagkoord in de auto?
  • Nu ik op de hoogte ben van de risico’s zal ik mijn collega’s aanspreken wanneer ik zie dat zij een draagkoord dragen in de auto.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's van het dragen van een draagkoord achter het stuur.

Er zijn bij een aantal bedrijven verkeersongevallen gebeurt waarbij het gebruik van badgehouders aan draagkoorden geleid hebben tot extra onnodige verwondingen. In één van de gevallen was de betreffende bestuurder betrokken bij een relatief kleine aanrijding met lage snelheid, echter was de airbag van het voertuig hierbij wel aangesproken.

Door de impact van de airbag is de badgehouder in de borstkas van de bestuurder gedrukt wat geleid heeft tot een ingeklapte long en ziekenhuisopname.

Indien de bestuurder de badgehouder niet om de hals had gedragen was deze naar alle waarschijnlijkheid niet gewond geraakt door de aanrijding.

Een tweede ongeval waarbij de betreffende bestuurster een aantal sleutels aan een draagkoord om de hals droeg en waarbij ook de airbag aangesproken is heeft geleid tot een potentieel dodelijke darmperforatie, 6 weken ziekenhuisopname en 6 maanden hersteltijd.

Indien de bestuurster de badgehouder met sleutels niet om de hals had gedragen waren de verwondingen waarschijnlijk aanzienlijk geringer geweest.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Onnodig extra letsel bij uitklappen airbag
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Indien je badges, sleutels en dergelijke aan een draagkoord gebruikt, neem deze af bij het gebruik van een voertuig. Berg deze veilig op en neem deze pas weer in gebruik bij het verlaten van het voertuig.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.