11 Incident specifieke toolboxen
 >  Steile trappen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik zorg dat de trap verlicht is/wordt;
  • Ik zorg dat ik mij met één hand ergens aan vast kan houden .
Introductie

Er gebeuren regelmatig ongevallen bij het op,- of aflopen van een trap. Dit gebeurt vaak op oude en steile trappen. De aantredes van oude trappen zijn vaak erg kort en dat is bij het op,- en aflopen van dit soort trappen gevaarlijk. Je staat dan niet stabiel. Bij het afdalen van een trap met een korte aantrede is het verstandig om achterwaarts de trap af te dalen.

1. Steile trap met leuning. De aantredes zijn kort.
2. Steile trap zonder leuning.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Van de trap afglijden of vallen
  • Slecht zicht (matige verlichting)
  • De loopvlakken zijn niet stroef;
  • De leuning niet gebruiken;
  • De trap niet inspecteren of deze in goede staat verkeerd;
  • Verkeerd inschatten van de hoogte van de trap;
  • Struikelen over spullen die op de tap liggen.


De trappen hieronder komen vaak voor op bouwplaatsen.