11 Incident specifieke toolboxen
 >  Verplaatsen bekistingspanelen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. PERI had moeten communiceren dat er andere afstandhouders worden gebruikt;
  2. Dit ongeval is pure pech.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan een ernstig ongeval waarbij een medewerker met zijn vinger bekneld is geraakt tussen een PERI Trio bekistingspaneel.

Bekistingspanelen worden door de leverancier in één pakket op het project afgeleverd. De bekistingspanelen liggen op elkaar gestapeld en ingeklemd tussen de afstandhouders. De afstandhouders zitten aan de onderzijde van het paneel aan het stalen frame vastgeklemd (afb. 1). Ze zorgen ervoor dat de panelen niet kunnen verschuiven.

Er is een verschil tussen de afstandhouders die worden gebruikt. In het verleden werden T-afstandhouders gebruikt. Door het schuiven van het paneel gleden deze afstandhouders weg en kon het paneel eenvoudig worden weggeschoven. Met de nieuwe afstandhouders is dat lastiger. Deze afstandhouders zitten vastgeklemd en glijden niet weg als je het paneel wilt verschuiven.

Afb. 1 Een afstandhouder zit vastgeklemd op het frame aan de onderzijde van het paneel.
Afb.2. Met een koevoet kan het bovenste paneel worden opgetild (in scene gezet)
Afb. 3 Een hijsklem is bevestigd aan het stalen frame van het paneel.