11 Incident specifieke toolboxen
 >  Werken in een bouwkuip
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het werken in en bij een bouwkuip.

De aanleiding is een incident waarbij één van onze collega's in de bouwkuip is afgedaald en op het vloerniveau is geraakt door een zandstorting. De collega maakt het inmiddels gelukkig weer goed.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het werken in en bij de bouwkuip zijn er meerdere risico's:

 1. Letsels door vallen van hoogte.
 2. Beperkte zichtlijnen.
 3. Beperkte communicatie.
 4. Beperkte / Geen reddingsmogelijkheid.
 5. Beknelling of verstikking
 6. Ontstaan van gevaarlijke atmosfeer door gassen of dampen.


In deze toolbox staan we stil bij de situatie waarbij er zand is gestort terwijl er een collega beneden in de bouwkuip stond. 

Op de foto hiernaast vind je een overzichtsfoto van de kuip. De diepte was ongeveer 6 meter en het zicht van bovenaf was beperkt door de opstaande rand. 


Op de afbeelding hiernaast is de blik naar beneden weergegeven. Vanaf de vloer van de kuip weet men niet wat er speelt op het maaiveld. 

Zonder communicatielijn en toezicht kan een collega op het maaiveld niet weten wat er onder in de kuip afspeelt. Om dit risico te beheersen dient er een putwacht aangesteld te worden. 

De rol van de putwacht is niet formeel vastgelegd. Hij of zij heeft de taak om op een vastgestelde locatie plaats te nemen en vanaf daar toezicht en afstemming te organiseren. 

De personen die werken in de kuip dienen zich altijd te melden voorafgaand aan betreding.

Maak dus vooraf duidelijke afspraken over werktijden en welke rol je hebt als het gaat om werken in en bij een bouwkuip.Maatregelen > Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat je voor aanvang van werken in en bij de bouwkuip afspraken maakt over:

 • Wie voert welke werkzaamheden uit in de bouwkuip.
 • Wie wordt aangewezen om toezicht te houden bij de kuip.
 • De taak van de putwacht is enkel en alleen toezichthouden. 
 • Maak afspraken over het  blokkeren van de toegang als de putwacht niet aanwezig is.
 • Maak afspraken over het communiceren we tussen de verschillende niveau's? Portofoons? Mondeling?
 • Stel jezelf op de hoogte van de aanwezige BHV- en Reddingsmiddelen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wat zijn de grootste risico's aan het werken in of bij de bouwkuip?
 2. Waarom is het belangrijk dat de putwacht geen andere taken uitvoert?
 3. Wat zijn de risico's van het werken in en bij de bouwkuip?
Tips > Voor meer informatie

Na het doornemen en bespreken van deze toolbox kan je de volgende tips toepassen:

 1. Controleer de communicatiemiddelen voor aanvang, is iedereen hoorbaar?
 2. Controleer en bespreek tijdens je LMRA de situatie in de kuip en de te verwachten werkzaamheden.
 3. Laat de uitvoerder meebeslissen bij het afwijken van het werkplan of de afspraken.
 4. Houdt rekening met een calamiteitenscenario; Hoe halen we personen uit een put?

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.