GO! Leereffect
22-09-2023 Spanningsoverslag tussen lichtmast en hoogspanningslijn

Afgelopen vrijdag, 22 september 2023, heeft om 22:17 uur tijdens het plaatsen van tijdelijk verlichting op het project A1AT een zeer ernstig incident plaatsgevonden waarbij drie medewerkers werkzaam waren. Gelukkig bleek na controle in het ziekenhuis geen van de medewerkers letsel te hebben opgelopen.

Wat is er gebeurd?

Tijdens het plaatsen van tijdelijke verlichting in een rijdende afzetting op de rijksweg A1 links ter hoogte van hectometerpaal 83.6 heeft er spanningsoverslag plaatsgevonden tussen de lichtmast die geplaatst werd en de TenneT hoogspanningslijn (150.000 Volt) ter plaatse. Het plaatsen van de tijdelijke verlichting werd door drie medewerkers uitgevoerd, zij waren zodoende in de directe nabijheid van het ernstige incident. 

De reden dat dit in de nacht plaats vond, is het feit dat ter plaatse de vluchtstrook smaller is en er op de dag een groot percentage vrachtverkeer over de A1 rijdt. Hierom worden er op het project A1AT geen werkzaamheden met vluchtstrookafzetting uitgevoerd.

Na dit incident zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn o.a. de projectverantwoordelijken, de leidinggevenden van Verkeerstechniek, afdeling Veiligheid en netbeheerder TenneT geïnformeerd.

Hoofdoorzaak

Zijn nog niet bekend en wordt nog onderzoek naar gedaan.

Overige oorzaken

Zijn nog niet bekend en wordt nog onderzoek naar gedaan.

Gevolgen

Zijn nog niet bekend en wordt nog onderzoek naar gedaan.

Maatregelen

Om lering te trekken uit dit ongeval is een 1-3-14 onderzoeksprocedure gestart. Als directe maatregel is besloten om per direct de werkzaamheden binnen een afstand van 25 meter vanuit alle hoogspanningslijnen op het project A1AT te staken.

In het kader van het onderzoek is een externe persoon ingeschakeld die zich de komende dagen inzet om de feitelijke oorzaak/oorzaken van het incident te achterhalen. Op korte termijn hopen we te komen tot resultaten die incidenten zoals deze voorkomen.

Leerpunten

Werken rond hoogspanning is levensgevaarlijk. Je moet er altijd van uitgaan dat een verbinding spanning voerend is, tenzij het tegendeel door de Werkverantwoordelijke van de Netwerkbeheerder is bewezen. Belangrijke aspecten bij het werken in de nabijheid van hoogspanning zijn:

  • Maak ruim voor aanvang van de werkzaamheden afspraken m.b.t. de maatregelen die genomen moeten worden in de werkomgeving (de zogenaamde belaste strook onder de verbinding)
  • Vraag bij de netbeheerder op welke afstand gehanteerd moet worden om veilig te kunnen werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen en neem deze in acht (gevarenzone rond de geleiders)
  • Voor aanvang van de werkzaamheden dienen medewerkers geïnformeerd te worden over de gevaren bij het werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen.
  • Voorkom indien mogelijk werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijnen (bronaanpak).
  • Het is nooit toegestaan om binnen de gevarenzone werkzaamheden uit te voeren.
  • Voor werkzaamheden binnen de belaste strook (ook wel belemmerde strook genoemd) is vooraf toestemming nodig van de netbeheerder. In het toestemmingsdocument worden de voorwaarden benoemd waaronder de aangevraagde werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Neem deze voorwaarden in acht om een veilige werkomgeving te creëren.
  • Binnen Heijmans beschouwen we de voorwaarden van de netbeheerders niet als vrijblijvend maar als een verplichting, alle geadviseerde beheersmaatregelen moeten worden opgevolgd.
  • Geef de hoogspanningslijnen en -masten altijd duidelijk aan op de bouwplaatstekening.
  • Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Dit geldt ook voor de instructie en toezicht.

“Bij twijfel niet inhalen”, ervaring heeft ons (opdrachtnemers en netbeheerder) geleerd dat overslag (bijna) altijd met ernstige gevolgen afloopt….

Wat kan jij doen?

Kennis nemen van de toolbox 'Werken nabij een hoogspanningslijn' en extra attentie op werken nabij hoogspanningslijnen in voorbereiding en uitvoering.


Wat doet Heijmans?

Extra attentie via dit GO-leereffect en Toolbox en onderzoek van het incident om mogelijke aanvullende verbeterpunten te identificeren.