00 Toelichting en instructie over de GO! APP
 >  Werkplekinspecties (WPI's)
Introductie

Binnen Heijmans voeren we werkplekinspecties (WPI's) in het kader van Veiligheid. Een WPI is een, aantoonbare, beoordeling van werkplekcondities en/of gedrag/handelingen van medewerkers. Een werplekinspectie is een hulpmiddel om de werkomgeving en/of werkwijze veilig te houden dan wel te bevorderen. Bijvoorbeeld doordat geconstateerde onveilige situaties worden verbeterd voordat er daadwerkelijk incidenten plaatsvinden.  

Afwijkingen die geconstateerd worden tijdens een WPI kunnen worden toegekend aan de projectverantwoordelijke. De registratie en afhandeling van dergelijke afwijkingen verloopt via IRES. 

Uitvoerders lopen elke maand (met een minimum van 10 per jaar) een WPI, het hoger management loopt elk kwartaal een WPI. Deze laatstgenoemde WPI noemen we een werkplekbezoek (WPB). Voor het lopen van werkplekinspecties kan er gebruik worden gemaakt van de GO! app welke je kunt downloaden op je telefoon. Natuurlijk kan het ook op de computer via www.geenongevallen.nl

​​​​​​​Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht, te weten:

  • Keuze uit verschillende GO!-WPI-lijsten
    • Van algemeen (helicopterview op project) tot en met verdiepeinde lijsten
    • De lijsten zijn eenvoudiger en overzichtelijker
  • Er wordt niet automatisch een GO!-App-melding gemaakt als u ergens “nee” op antwoord. U bepaald zelf als u hiervoor een GO!-App melding wilt maken
  • U kunt bij dezelfde vraag meerdere GO!-Appmelding maken.
    • Handig als u bijvoorbeeld dezelfde afwijking meerdere keren tegen komt.


Waar in het verleden alleen Heijmans medewerkers een account hadden om een Werkplekinspectie te verwerken heeft u nu alleen een GO!-App account nodig. Het is mogelijk dat u een GO!-App account heeft maar nog geen rechten; neem dan contact op met de project Veiligheidskundige of via een Heijmans Uitvoerder met de Heijmans coördinator veiligheid.

De GO! app en de functie werkplekinspecties

Om gebruik te kunnen maken van de functie werkplekinspecties zal eerst de applicatie Heijmans GO! (GO! app) op de telefoon moeten worden geïnstalleerd. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om op de computer gebruik te maken van deze functie via www.geenongevallen.nl​​​​​​​


Door op het icoon "inspecties" te klikken ga je verder naar de omgeving om een werkplekinspectie te gaan starten. Geen toegang? Vraag dit even aan via de Coördinator Veiligheid.


Maatregelen > Instructiefilm nieuwe tool GO!-WPI-App

Hieronder de instructiefilm nieuwe tool GO!-WPI-App. Mocht hij niet zichtbaar zijn dan via de volgende hyperlink benaderbaar: https://youtu.be/XFj9yyvmfPA

Maatregelen > Geschreven uitleg
Werkplekinspectie lopen via de GO! app

Door onderstaande afbeeldingen te volgen kun je een werkplekinspectie aanmaken via de GO! app. Als eerste moet er een nieuwe inspectie worden aangemaakt door op het + teken te klikken in de rechter bovenhoek. Vervolgens moet er een project worden gekozen waarnaar kan worden gezocht via het vergrootglas icoon in de rechter bovenhoek. Voer de naam van het project in, zoek en klik de juiste optie aan.

Als het juiste project is geselecteerd zal er nu een keuze moeten worden gemaakt in het onderwerp van de inspectie.

Er kan gekozen worden uit een 16 tal onderwerpen welke voorheen allemaal aan bod kwamen en nu zijn opgesplitst. Hierdoor is het dus mogelijk om een WPI te lopen alleen op PBM's of het veilig werken langs de weg.

Selecteer een onderwerp en er dan is er een werkplekinspectie aangemaakt waarna je direct zal worden doorgestuurd naar de vragenlijst.

Op dit moment kan de WPI worden gelopen en kan er antwoord worden gegeven op de vragen die er worden gesteld.

Wordt de WPI uitgevoerd met meerdere personen dan kunnen deze worden toegevoegd door op het vakje "inspecteurs(1)" te klikken.

Door een vraag te beantwoorden verschijnt er achter elke vraag een potloodje. Door hierop te klikken kunnen er meerdere dingen worden toegevoegd aan de inspectie zoals:

- Een taak toekennen aan een persoon, dit gebruik je als iemand specifiek actie moet ondernemen. Deze melding komt niet terug in de dashboards.

- Een notitie toevoegen, hier kan een beschrijving worden gegeven of een beschrijving van een afwijking.

- Een melding maken van een situatie, deze komt daarna in Ires.

- Een locatie toevoegen

- Een afbeelding invoegen

- Een foto maken van de situatie

Zijn alle vragen beantwoord, druk op verstuur onder aan het formulier om de inspectie af te ronden.


Werkplekinspectie lopen via de computer

Door onderstaande afbeeldingen te volgen kun je een werkplekinspectie aanmaken via de computer. Als eerste moet er een nieuwe inspectie worden aangemaakt door op het "+ Inspectie uitvoeren" teken te klikken. Vervolgens moet er een project worden gekozen, door te typen gaat worden er gelijk gerelateerde projecten getoond waaruit gekomen kan worden. Klik de juiste naam aan en klik op OK.

Als het juiste project is geselecteerd zal er nu een keuze moeten worden gemaakt in het onderwerp van de inspectie.

Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen welke voorheen allemaal aan bod kwamen en nu zijn opgesplitst. Hierdoor is het dus mogelijk om een WPI te lopen op PBM's of het veilig werken langs de weg.

Selecteer een onderwerp en er dan is er een werkplekinspectie aangemaakt waarna je direct zal worden doorgestuurd naar de vragenlijst.

Op dit moment kan de WPI worden gelopen en kan er antwoord worden gegeven op de vragen die er worden gesteld.

Wordt de WPI uitgevoerd met meerdere personen dan kunnen deze worden toegevoegd door op het vakje "inspecteur toevoegen" te klikken.

Door achter elke vraag op het pijltje omlaag te klikken kunnen er meerder dingen worden toegevoegd aan de inspectie zoals:

- Een taak toekennen aan een persoon, dit gebruik je als iemand specifiek actie moet ondernemen. Deze melding komt niet terug in de dashboards.

- Een notitie toevoegen, hier kan een beschrijving worden gegeven of een beschrijving van een afwijking.

- Een melding maken van een situatie, deze komt daarna in Ires.

- Een locatie toevoegen

- Een afbeelding invoegen

- Een foto maken van de situatie

Zijn alle vragen beantwoord, druk op verstuur onder aan het formulier om de inspectie af te ronden.

Tips > Toelichting en instructie over de GO! app

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.