02 Bouwplaatsinrichting
 >  Werken langs de weg
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben bekend met de regels van verkeersafzettingen
 • Ik controleer regelmatig de afzettingen.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veilig werken langs de weg.

Dat brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld het gevaar van een aanrijding. Niet alleen het gemotoriseerde verkeer heeft er last van, maar ook fietsers en voetgangers. Het komt regelmatig voor dat het werkverkeer een fietspad moet kruisen. Let hierbij extra goed op, want een fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • aanrijdgevaar (weggebruiker en wegwerker)
 • lawaai
 • slecht zicht.


Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Plaats de juiste wegafzettingen zoals op de werktekening is weergegeven (verkeerskegels, barriërs, geleide bakens)
 • De afstand tussen de wegafzetting en het werkvak moet minimaal 60cm zijn
 • Zorg dat je (vracht-)auto voorzien is van een bord WERKVERKEER en dat alarmlichten / zwaailicht en de (akoestische) achteruitrijdsignalering functioneert
 • Verkeer regelen waar nodig (LMRA gebruiken om te bepalen of dit nodig is)
 • Draag de verplichte PBM’s
 • Zorg ervoor dat het afzetmateriaal in de juiste staat is
 • Zorg ervoor dat de genomen maatregelen nooit in strijd zijn met de aanwezige verkeersborden en bewegwijzering. Dek deze zo nodig af met een doek of een zak
 • Zorg ervoor dat het afzettingsmateriaal in goede staat is
 • Houd de afzetting tijdens het werk goed en regelmatig in stand
 • Als kegels, bakens of borden worden verplaatst om voertuigen te laten passeren, zet ze daarna meteen weer terug op de oorspronkelijke plaats
 • Controleer bij het begin van de werkzaamheden telkens of de afzettingen nog juist zijn opgesteld. Parkeer auto’s of werkbussen niet op fietspaden
 • Markeer zo mogelijk een veiligheidsruimte in je werkvak. Houd deze vrij van materiaal en geparkeerde auto’s
 • Voer regelmatig controlerondes uitTips > Voor meer informatie

Werken langs wegen is en blijft altijd een riskante bezigheid, door je aan de regels te houden en instructies van de leidinggevende op te volgen kunnen we het met elkaar veiliger maken!

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/aanrijdgevaar-voertuigen-en-bouwmachines.html

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/zie-jij-mij-zie-ik-jou.html


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.